Nieuws

Efficiënter vers gras voeren en hogere ruwvoeropbrengst

Gepubliceerd op
5 augustus 2015

Demo- en conferentiedag op zaterdag 22 augustus van 10 tot 16 uur. KCGG heet je welkom op ‘Proefbedrijf’ Blitterswijk, Beverweertseweg 67, Werkhoven (Utrecht). Opening om 10.30 uur door Annie Schreijer-Pierik, lid van het Europese Parlement. Met forumdiscussie over kansen voor kostenverlaging, lager fosfaatoverschot en beter imago zuivel. Doorlopende presentaties en demo’s van machines, sensoren, modellen, proefvelden en opmerkelijke resultaten.

Op de dag worden op het melkveebedrijf de eerste resultaten getoond van meerdere projecten. Met presentaties, demo’s en discussies. Het project Zo Groen als Gras om efficiënter vers gras te voeren. Het project Ruwvoerteelt & Precisiebemesting om hogere gras- en maïsopbrengsten te halen. Het project Duurzaam Bodembeheer presenteert resultaten van de KringloopWijzer.

Project Zo Groen als Gras

Met eerste opmerkelijke resultaten en leerervaringen bij het oplossen van een belangrijk knelpunt bij het voeren van vers gras en beweiding. Ervaringen van een melkveehouder met zomerstalvoedering en één met beweiding. Presentaties en demo’s van de nieuwe sensor voor dagelijkste meting van ureumgehalte in de melk, kwaliteitsschatter van vers gras, interactief voermodel voor dagelijks voerrantsoen, aangepaste opraapwagen voor weging en rijden onder alle omstandigheden.

Project Ruwvoerteelt & Precisiebemesting

Presentaties van een vernieuwende aanpak voor hogere gras- en maïsopbrengsten met minder emissies, mede door inzet van precisietechnologie. Bij drie boeren zijn proefvelden aangelegd op gras en maïs. Demo en presentatie van: bodemscanner, nieuwste precisie-rijenbemester, -zaaimachine, proefvelden, eerste resultaten van groei en opbrengsten met al grote verschillen, ook binnen percelen. Het project Duurzaam Bodembeheer toont effecten op de KringloopWijzer.