Nieuws

Demo's tonen innovaties voor betere bemesting

Gepubliceerd op
27 maart 2024

Welke innovaties in bemestingsmachines dragen bij aan verdere reductie van ammoniakemissie? Tijdens de demoserie aan de start van het bemestingsseizoen toonde Bemest op z’n Best drie innovaties die in het programma in ontwikkeling zijn.

Van pril tot rijper

Het was even schuiven met de planning door de vele regen, maar tussen eind februari en half maart hadden we toch vier mooie demo’s, verspreid over het land. We waren te gast bij lokale boerenbedrijven en lieten op hun velden verschillende innovaties zien die op dit moment in onderzoek zijn in het programma. Niet iedere innovatie was even ver ontwikkeld, maar het was mooi om te zien dat er verschillende partijen nadenken over hoe bemesten beter kan. Zowel door bewerking van de mest als door het anders toedienen of bedekken van de mest na het aanbrengen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Afdekken met krijt

Hoe meer contact er is tussen de mest en de lucht, hoe meer emissie er plaatsvindt. Machinebouwer Slootsmid onderzoekt of het afdekken van de mest met een krijtsuspensie een significante daling van emissie geeft. Een hiervoor aangepaste zodenbemester brengt met een speciale tank en extra leidingen de krijtsuspensie aan boven op de mest in de sleufjes. Hierdoor ontstaat een soort filmlaagje dat de mest insluit en het contact met de lucht aanzienlijk reduceert. Herman Krebbers licht de innovaties toe en benadrukt nog maar eens dat het ook bij deze techniek begint met het netjes in de sleufjes brengen van de mest. Alles moet in de sleufjes waardoor het afdekken ook secuur kan gebeuren. Naast krijt zijn er andere materialen denkbaar om de mest mee af te dekken. Hier doet Bemest op z’n Best momenteel onderzoek naar.

Plasmatechnologie

De tweede innovatie die we zagen was het gebruik van bewerkte mest met een reguliere zodenbemester. N2 Applied ontwikkelde een methode waarbij zij mest bewerken met plasmatechnologie. Dit is een relatief nieuwe methode om stikstof uit de lucht als een zuur toe te voegen aan de mest. Hierbij daalt de pH wat de uitstoot van ammoniak en broeikasgassen vermindert. Door het hogere stikstofgehalte in deze mest kan de kunstmestgift lager zijn. Bijkomend voordeel van deze bewerking is dat de mest nagenoeg geurloos is.

Mestinjectie

De derde innovatie gaat uit van het volledig in de grond brengen en afdekken van de mest waardoor er geen contact meer is tussen de mest en de lucht. Dit is een doorontwikkeling van de mestinjectietechniek zoals deze in de jaren negentig werd toegepast. Hierdoor is de emissie zeer beperkt. Ook bij hogere mestgiften van bijvoorbeeld 35 tot 40 m3/ha. Bij deze techniek snijdt de kouter dieper in de grond (10-15 cm diep) waar de mest in een brede sleuf ondergronds wordt aangebracht. Een wiel drukt vervolgens de sleuven aan de bovenzijde dicht. Tijdens de demo’s met een prototype van Pelgreen was te zien dat deze techniek nog in ontwikkeling is. Hoewel deze methode veel potentie heeft, zagen we dat het werkresultaat in deze fase en onder deze omstandigheden nog niet optimaal was. De zode werd niet naadloos weer dichtgedrukt, waardoor een streep grond zichtbaar bleef. Dit kan leiden tot verminderde grasgroei en onkruidontwikkeling. De komende tijd zal blijken hoe nadelig dit is. Deze methode wordt verder onderzocht en doorontwikkeld om de resultaten te verbeteren.

Demostroken

Enkele weken voor de demo’s werden al demostroken aangelegd met de zodenbemester van de loonwerker van het lokale demobedrijf, om tijdens de demo het resultaat hiervan te kunnen bekijken. Daarbij is gewerkt met zowel een optimale instelling als een minder optimale instelling van sleufdiepte en mestgift. Hiermee kregen bezoekers van de demo’s een goed beeld van het belang om alle mest zorgvuldig in sleufjes in de grond te brengen om grasbesmeuring en zodenbeschadiging te minimaliseren. Want daar begint het reduceren van ammoniakemissie en een optimale mestbenutting nog altijd mee: secuur werken.

Veertien innovaties in onderzoek

Het programma Bemest op z’n Best heeft als doel om de ammoniakemissie die optreedt
tijdens toediening van mest in de praktijk te halveren. In februari staat de
teller van ingediende innovaties in het programma op 58. Hiervan zijn er
14 beoordeeld als voldoende kansrijk om in te zetten op doorontwikkeling
en onderzoek. Om de ideeën te testen en te delen met de toekomstige gebruikers,
laten we ze zien op demo’s. Hier kunnen onder meer veehouders en loonwerkers
kennisnemen van de toepassing en de resultaten van deze nieuwe technieken.

Samenwerking Praktijknetwerken

De vier demo's werden georganiseerd in samenwerking met drie praktijknetwerken en melkveehouders die hierbij aangesloten zijn. Netwerk Praktijkbedrijven zoomde daarbij in op de Kuil van de toekomst. Namens Vruchtbare Kringloop Oost was er vanuit het jaarthema Het Nieuwe Bemesten veel aandacht voor het efficiënt benutten van iedere kilo stikstof. En Koeien & Kansen-deelnemer Geert Stevens nam de deelnemers mee in zijn werkwijze waarbij hij balanceert tussen een goed rendement met respect voor de omgeving.