Nieuws

Compost: Bepaal nu of er ruimte is voor aanvoer

Gepubliceerd op
4 november 2019

Grondsoort, organische stof en pH zijn de meest bepalende kenmerken van bodemkwaliteit. Hieraan werken is belangrijker dan ooit. Bepaal nu of u nog compost kunt aanvoeren. Compost kan bijdragen aan een hogere organische stofgehalte in de bodem. Dit kan resulteren in hogere opbrengsten, een betere mineralenbenutting en een verlaging van de kostprijs.

Door verhogen van de organische stof (OS) in de bodem kan deze meer water opnemen wanneer het veel regent, meer water afgeven wanneer het droog is en meer mineralen vrijmaken en vasthouden zodat ze voor de plant beschikbaar komen en blijven. Daarnaast wordt koolstof aangevoerd waardoor de biodiversiteit toeneemt. Dit alles resulteert in hogere opbrengsten, minder verspilling, toename van grondgebondenheid en het is bovendien goed voor het klimaat. Als klap op de vuurpijl: het verlaagt de kostprijs.

Maatregelen om organische stof te verhogen

Er zijn veel mogelijkheden om organische stof van de grond te verhogen. Bij blijvend grasland gaat dit vrijwel automatisch. Gras maakt veel wortels die na vernieuwing afsterven en plantresten die achterblijven. Hierdoor wordt er meer OS toegevoegd dan afgebroken, zodat OS in de bodem stijgt. Scheuren van gras geeft veel afbraak, dit beperken is belangrijk. Op bouwland ligt dit anders: grondbewerkingen en gewassen die minder OS achterlaten zorgen ervoor dat de bodem-OS daalt. Dit kan voorkomen worden door extra OS te vormen of aan te voeren. Een goed teeltplan (met meer plantenresten), inzet van groenbemesters en of aanvoer van biomassa zijn de meest gebruikte mogelijkheden.

Bepaal nu of er nog ruimte is voor compost

Maak daarom nu de balans op of er binnen de gebruiksnormen nog ruimte is voor aanvoer van compost. Op veel bedrijven is stikstof de beperkende factor. Kijk nu of er binnen uw bedrijf nog ruimte is voor aanwending van werkzame stikstof en fosfaat. Compost mag namelijk ook gebruikt worden in de stikstofkunstmestruimte. De stikstof telt in de mestboekhouding mee voor 10% en fosfaat voor 50%. Compost bevat ongeveer 9 kilogram stikstof en 5 kilogram fosfaat per ton product, hiervan telt 0,9 stikstof en 2,5 kg fosfaat mee. Vraag uw adviseur of leverancier hoe u dit het beste kunt aanpakken in uw situatie.