Nieuws

Brochure bemesten bij droogte beschikbaar

Gepubliceerd op
24 juni 2022

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen bemesting heeft een brochure uitgebracht over bemesten bij droogte. Hierin staan adviezen voor het verhogen van de stikstofbenutting.

Stikstof benutting en droogte

De laatste jaren hebben we regelmatig te maken gehad met korte maar ook langere perioden van droogte. Droogte heeft zijn weerslag op de gewasgroei en dus ook op de stikstofbenutting. Bij dezelfde bemesting en een lagere opbrengst daalt de stikstofbenutting en neemt het risico op verliezen naar bijvoorbeeld grondwater toe. Dit bemoeilijkt in droge jaren het behalen van de normen voor stikstofbodemoverschot en nitraatuitspoeling meer dan in minder droge jaren. Daarnaast is het niet efficiƫnt als aangekochte kunstmeststikstof slecht benut wordt.

Adviezen om met droogte om te gaan

Door specifieke teeltmaatregelen te nemen op het gebied van bodem, water, gewas en bemesting kan je op voorhand inspelen op een droge situatie. Deels zijn deze maatregelen direct gelinkt aan bestaande adviezen uit de Adviesbasis bemesting. Daarnaast staan er tips die je kan toepassen als droogte zich manifesteert en wanneer het na droogte, als het weer is omgeslagen, weer zinvol is om te gaan bemesten.

Download hier de brocure 'Bemesten bij droogte'