Project

BRO Soil Properties Analyses

De Basisregistratie Ondergrond bevat een aantal basismodellen zoals de Bodemkaart van Nederland. Veel gebruikers hebben behoefte aan afgeleide kaarten die direct inzicht geven in de met de verschillende bodemtypen samenhangende bodemeigenschappen. In samenwerking met Wageningen University worden in de periode 2019-2023 methodes ontwikkeld voor 3D-modellen van belangrijkste bodemeigenschappen.

Doel

Het belangrijkste doel van dit project is het ontwikkelen van een strategie voor het in kaart brengen van nauwkeurige en robuuste 3D-bodemeigenschappen voor Nederland, flexibel in termen van doelvariabelen en ruimtelijke schaal en gemakkelijk te updaten.

Methode

Voor de validatie van methoden voor 3D-geostatistische voorspelling van bodemeigenschappen (bodemtextuur, organische koolstof, pH, CEC en bulkdichtheid) tot een diepte van 2 meter, bij een resolutie van 25 meter worden een groot aantal monsters genomen en geanalyseerd. De overige werkzaamheden worden uitgevoerd in het PhD project Soil Properties.

Publicaties