Nieuws

Bemest op maat in de zomerperiode

Gepubliceerd op
9 augustus 2019

De spreiding in mineralenexcretie per ton melk van melkveehouders is groot. Er zijn nog verschillende maatregelen mogelijk op bedrijfsniveau die een positieve bijdrage leveren op de mineralenefficiëntie. Een daarvan is bemesten op maat in de zomerperiode.

Zorg voor een optimale bemesting van gras van eigen land door rekening te houden met de volgende zaken:

 • Bemest het gewas naar behoefte en gewenst RE-gehalte.Kijk voor meer bemestingstips op www.bemestingsadvies.nl.
 • Speel in op de weersomstandigheden. Mest aanwenden bij hoge temperaturen en droge omstandigheden zorgt voor veel verbrandingsschade aan de graszode èn veel stikstofverlies onder andere door extra ammoniakemissie
 • Gras gaat bij droogte niet harder groeien door een hogere bemestingsgift, maar alleen door extra water. Indien er geen water is dan is het verstandig om van het perceel af te blijven.
 • Zorg dat de graszode niet te kaal wordt. Het land droogt dan extra uit en er ontstaat extra verbrandingsschade.
 • Zorg voor een goed afgestelde bemester. Morsen en dikke strepen mest zorgen voor extra onkruid, vooral op de kopakkers komt dit te vaak voor.
 • Reken voorgaande mestgiften mee in de planning voor de volgende snede.
 • Klik hier voor voorbeeld van een bemestingsadvies voor een gemiddeld kleiperceel in deze periode van het jaar. Vraag indien wenselijk aan uw eigen adviseur naar een advies wat past bij uw eigen omstandigheden. Houd bij de bemesting rekening met onder andere het effect op het stikstofbodemoverschot.

  Flinke spreiding in N-excretie per ton melk
  Flinke spreiding in N-excretie per ton melk

Meer adviezen

Naast bemestingsmanagement zijn er ook nog andere factoren die van invloed zijn op een optimale benutting van gras, namelijk koe, bodem, ruwvoer en bijvoeding.

Download hier het dashboard KringloopWijzer en Beweiding voor maatregelen rondom deze onderdelen.