Nieuws

2016 begint goed met start ‘Proef op de Som’

Gepubliceerd op
11 januari 2016

Proeftuin Natura 2000 gaat een nieuwe fase in. De Provincie Overijssel heeft eind 2015 groen licht gegeven voor het project ‘Proef op de Som’. Samen met 28 praktijkbedrijven wordt de verzamelde informatie over ammoniakreductie verder geschikt gemaakt voor toepassing door een brede groep veehouders binnen én buiten Overijssel.

De afgelopen vier jaar heeft de Proeftuin met een kleine groep (pilot)veehouders en adviseurs veel kennis en praktijkervaring opgedaan rond de vermindering van ammoniakemissie. De focus lag daarbij voornamelijk op het ontwikkelen van maatregelen. De praktijkervaringen met betrekking tot het gericht gaan gebruiken en inpassen van deze maatregelen in de bedrijfsvoering stond meer op de achtergrond. Deze informatie vormt nu de basis voor Proef op de Som. De Proeftuin wil veehouders die met ammoniakreductie aan de slag gaan zo optimaal mogelijk bedienen met bij hen passende maatregelen en instrumenten.

Aansluiten op de individuele ondernemer

De Proeftuin weet echter dat geen enkele ondernemer hetzelfde is. Denk maar eens aan het verschil in bedrijf, omgevingsfactoren, karakter, ambities, informatie- en leerbehoefte etcetera. Binnen Proef op de Som wordt de beschikbare informatie zo aangepast en aangevuld dat deze beter aansluit op de individuele ondernemer. Dit in samenwerking met 28 praktijkbedrijven, die een bijdrage kunnen leveren aan het behapbaar maken van de informatie. Daarnaast blijft de Proeftuin kennis ontwikkelen en delen met veehouders, om hen te motiveren en stimuleren om met ammoniakreductie aan de slag te gaan. Dit alles met het oog op het behoud van ontwikkelingsmogelijkheden voor de veehouderij en het behalen van Natura 2000-doelen.

Binnenkort wordt via de website http://www.proeftuinnatura2000.nl/ meer
bekend over de invulling van Proef op de Som.

Landelijk meerwaarde

De basis van de Proeftuin lag in Overijssel, maar de ervaringen en resultaten zijn landelijk van meerwaarde. Daarom zijn de financiƫle middelen voor Proef op de Som via het ministerie van Economische Zaken door Provincie Overijssel beschikbaar gesteld. Het is juist de bedoeling om ook met ondernemers van buiten Overijssel aan de slag te gaan. Proef op de Som is een initiatief van Wageningen UR en LTO Noord, net als voorgaande jaren geven Wageningen UR en Projecten LTO Noord gezamenlijk invulling aan de uitvoering van het project. Proef op de Som loopt tot medio 2017.