Project

De impact van de koe op de gezondheid en het welzijn van haar kalf

Een goede opfok waarin kalveren op een melkveebedrijf of kalverbedrijf gezond opgroeien en ontwikkelen, draagt positief bij aan dierenwelzijn, levensduur, bedrijfsresultaten, arbeidsvreugde en maatschappelijke waardering. Het is een sterke ambitie van de Nederlandse zuivelsector om de zorg voor kalveren continu te verbeteren en kalversterfte zo veel mogelijk te voorkomen.

Veel is al bekend over de manier waarop de veehouder groei en ontwikkeling van kalveren kan ondersteunen. Kennis over de invloed van de koe tijdens de dracht en het geboorteproces op de gezondheid en het welzijn van het kalf is echter beperkt.

Doel van het project

Inzicht krijgen in de relaties tussen: koekenmerken vanaf bevruchting tot en met afkalven, de gezondheid en het welzijn van het kalf rondom afkalven en verschillende leeftijdsfases in de opfokperiode. Deze kennis levert handvatten op waarmee verzorging van kalveren op het melkveebedrijf verder geoptimaliseerd kan worden.

Praktijkonderzoek

Het onderzoek vindt plaats op zes melkveebedrijven in het noorden van het land en één kalverbedrijf in het midden van het land. Binnen het onderzoek worden gedurende 18 maanden gegevens verzameld van zowel koeien als hun kalveren. Waarbij de koeien worden gevolgd vanaf bevruchting tot en met afkalven en de geboren kalveren worden gevolgd tot zes maanden leeftijd. Met behulp van de verzamelde gegevens worden de relaties onderzocht tussen koekenmerken en de gezondheid en het welzijn van het kalf. Aan de hand van de uitkomsten wordt bepaald welke koe- en kalf kenmerken praktische handvatten bieden voor het handelen voor veehouders om de zorg voor het jonge dier te optimaliseren. Naast publicatie in wetenschappelijke tijdschriften, wordt de verkregen praktijkkennis doorgegeven aan de huidige en toekomstige veehouders, dierenartsen en jongveespecialisten door middel van Nederlandstalige artikelen in vakbladen, workshops, webinars, een symposium, onderwijsmateriaal en het netwerk van het consortium.

Organisatie

Dit project wordt uitgevoerd door onderzoekers en studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden in samenwerking met onderzoekers van Wageningen Universiteit. Het project wordt begeleid door een consortium, bestaande uit melkveehouders, een kalverhouder, Dairy Campus, CowHouse International BV, Klaremelk BV, Dierenartsenpraktijk Dier & Arts Leeuwarden, ForFarmers NV, Trouw Nutrition, Aeres Hogeschool Dronten, HAS Green Academy, Wageningen UR, Universität Bern en ZuivelNL.

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), en ZuivelNL.