Nieuws

Voorzitter De Marke, Andre Arfman: ‘Ik ben voorstander van zelf het roer in handen nemen’

Gepubliceerd op
1 december 2020

Andre Arfman (36) uit Vorden trekt per 1 december de kar bij Agro-innovatiecentrum De Marke. Officieel is hij per die datum voorzitter van Coöperatie De Marke. De organisatie die het Agro-innovatiecentrum gaat exploiteren.

‘Ik merk dagelijks dat er veel op de agrarische sector afkomt. Als sector moet je een manier zoeken hoe je daarmee omgaat en daar zoveel mogelijk zelf invulling aan proberen te geven. Dat spreekt me ook zo aan bij Agro-innovatiecentrum Marke. Wij moeten er, als boeren in de oostelijke regio, samen de schouders onder zetten. Ik ben er voorstander van zelf het roer in handen te houden.

Een van mijn doelen is de coöperatie in oprichting neer te zetten en te laten draaien en te zorgen voor voldoende leden. In 2021 moeten we daar een behoorlijke stap in hebben gezet. Verder wil ik dat de coöperatie meerwaarde biedt voor onze leden en dat het lidmaatschap ook daadwerkelijk wat gaat brengen. Ik hoop dat er over vijf jaar een organisatie staat met enthousiaste leden en dat we een organisatie van betekenis zijn, waar ook vanuit beleidsbepalers naar gekeken wordt’, zegt de nieuwe voorzitter.

Zeggenschap bij de boeren

De Marke in boerenhanden is een goed voorbeeld van zelfsturing. We willen de toekomst van het landbouwkundig praktijkonderzoek veilig stellen. Of het lastig is, moet blijken. Vijf duizend euro inleggeld is voor boeren best een redelijk bedrag, maar het is een belegging die zijn waarde behoud. Boeren en bedrijven maken het zo mede mogelijk dat Coöperatie De Marke het proefbedrijf kan overnemen. Ongeacht hoeveel mensen bijdragen, 51 procent van de zeggenschap blijft bij de boeren. Leden melkveehouders beslissen dus op welk onderzoek we ons richten. Onderzoek vraaggestuurd vanuit de leden, maar ook onafhankelijk en transparant, daar hecht ik aan en daar wil ik me voor inzetten’, aldus de melkveehouder.

Investeren in onderzoekslocatie in Oost-Nederland

‘Het is belangrijk zelf aan de slag te gaan met praktijkvraagstukken. Er liggen uitdagingen op het gebied van stikstof, biodiversiteit, water en klimaat. Bijvoorbeeld hoe ga je uitspoeling van nutriënten tegen? Of hoe ga je om met droogte? Bij De Marke kijken we vooral naar hoe het wel kan en niet naar hoe het niet kan. Of hoe het beter kan en of er winst te behalen is. Bijvoorbeeld via management, innovatie of nieuwe technieken Om te weten of een bepaalde maatregel of verandering gevolgen heeft, moet er een plek zijn waar je kunt experimenteren. De Marke moet een platform bieden voor het uitwisselen van ideeën en ervaring. Wat ging goed en wat ging minder goed? Ook kun je zo onderzoeken hoe zaken worden vertaald naar het boerenerf. De samenwerking met Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers is daar een goed voorbeeld van. Wil je de agrarische sector in het oosten behouden, dan moet je investeren in onderzoek, kennisontwikkeling en innovatie’, is Andre van mening.

Maak persoonlijk kennis met Andre Arfman

Andre Arfman is getrouwd met Marjolein. Hij runt samen met zijn ouders een melkveehouderijbedrijf in Vorden. Ze melken 185 melkkoeien en hebben 85 hectare in gebruik. Het bedrijf doet aan agrarisch natuurbeheer en wekt energie op via zonnepanelen. Daarnaast werkt hij als bedrijfsadviseur landbouw bij Alfa Accountants. In zijn spaarzame vrije tijd voetbalt Andre graag en is hij betrokken bij voetbalvereniging Ratti.

CV

  • CAH Dronten
  • Master Wageningen Universiteit & Research
  • 2007 Alfa Accountants, bedrijfsadviseur Landbouw
  • 2007 Melkveehouderijbedrijf
  • 2016-2020 Voorzitter NAJK
  • 2011-2015 Jongerenraad FrieslandCampina
  • 2016 Bestuurslid Agriterra
  • 2020 Voorzitter Coöperatie De Marke