Nieuws

Verbeteringen KringloopWijzer versie 2023 toegelicht in Koe en Eiwit 

Gepubliceerd op
11 maart 2024

Jaarlijks worden aanpassingen gedaan aan de KringloopWijzer met als doel het instrument te verbeteren. In de KringloopWijzer versie 2023 zijn diverse aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van de versie van 2022. De deelnemers aan het project Koe en Eiwit waren nieuwsgierig naar de veranderingen van de 2023-versie en hadden bovendien zelf een heel aantal vragen over de werking van het rekeninstrument.

In een Webinar dat door het project Koe en Eiwit georganiseerd is, heeft Michel de Haan de veranderingen toegelicht en een heel aantal vragen beantwoord. Klik hier om het Webinar terug te kijken.  

De aanpassing met de grootste invloed, betreft de verandering van de omrekeningsfactoren van methaan en lachgas naar kooldioxide equivalenten. De omrekeningsfactoren voor methaan en lachgas zijn in de 2023-versie van de KringloopWijzer sterk verlaagd. Naar 27 voor biogeen methaan en 273 voor lachgas. Dit betekent dat de totale berekende broeikasgasemissies ook flink omlaaggaan. De uiteindelijke waarden vallen hierdoor circa 10% - 20% lager uit dan berekend met de 2022-versie.  

Andere aanpassingen betreffen bijvoorbeeld de mogelijkheid om het gebruik van bepaalde toevoegmiddelen mee te nemen. Gebruik van deze middelen leidt tot minder methaan- en lachgasemissie. Daarnaast zijn onder meer enkele nieuwe stallen verwerkt, zijn extra voedermiddelen te kiezen en is de allocatie van broeikasgassen verbeterd. In dit informatieblad staan de wijzigingen van de 2023-versie kort toegelicht.