Nieuws

Update van rekenprogramma opfokkosten jongvee

Gepubliceerd op
28 oktober 2019

In 2013 is het project “Jongveeopfok: faalkosten en winstkansen” afgerond. Als onderdeel van dit project is een eenvoudig rekenprogramma “Jonkos” ontwikkeld dat de opfokkosten van jongvee op melkveebedrijven en opfokbedrijven berekent. Dit rekenprogramma is onlangs geactualiseerd.

Het rekenprogramma Jonkos is geactualiseerd met behulp van nieuwe economische uitgangspunten uit de KWIN-Veehouderij 2018-2019. Ook zijn de meest recente gebruiksnormen voor mest in het programma verwerkt en bestaat de mogelijkheid om kosten van aangekochte fosfaatrechten te berekenen. De geactualiseerde versies van Jonkos melkveebedrijf en Jonkos jongveeopfokbedrijf kunt u terugvinden op de productpagina JONKOS.

Toelichting rekenprogramma

Voor een typisch melkveebedrijf met ongeveer 100 melkkoeien en een vervangingspercentage van 28% zijn de kosten voor opfok van een kalf tot een afkalvende vaars grofweg begroot op een bedrag van € 2350,-. Dit is inclusief berekende arbeid en kosten voor grond (pacht) en gebouwen op basis van vervangingswaarde. Maar de variatie in opfokkosten in de praktijk is groot. Dit is vooral afhankelijk van hoe de kosten voor arbeid, grond en gebouwen worden ingerekend. Deze drie kostenposten maken in het rekenvoorbeeld meer dan 55% (ongeveer € 1350) van de totale kosten uit. Bij eigen arbeid, grond in eigendom en oude gebouwen rekent de praktijk niet altijd alle kosten op basis van vervangingswaarde of marktwaarde toe, maar slechts een deel hiervan .Daarnaast is bij de kostenberekening uitgegaan van maaien, harken, inkuilen en bemesten in loonwerk. Wanneer veel van deze kosten niet gerekend worden kan het kostenplaatje er ook anders komen uit te zien.