Nieuws

Factsheet over beslisondersteuning bij gras- en maïsteelt

Gepubliceerd op
4 december 2020

Deze factsheet geeft inzicht in welke beslisondersteunende hulpmiddelen er zijn voor de ruwvoerteler en waaraan deze hulpmiddelen moeten voldoen om de ruwvoerproductie te verbeteren.

Een melkveehouder volgt en stuurt de kringloop op zijn bedrijf. Dus het is voortdurend keuzes maken rondom vee, mest, bodem en gewas, en de kringloop als geheel. Sommige beslissingen zijn strategisch en vragen om overzicht over het bedrijf. Andere beslissingen zijn tactisch, hebben direct betrekking op de dagelijkse uitvoering en vragen het vermogen om snel te kunnen reageren op informatie. Er zijn beslisondersteunende hulpmiddelen beschikbaar om de melkveehouder te helpen de juiste keuzes te maken.

Meer informatie over online beslisondersteunende hulpmiddelen bij de teelt van gras en maïs wordt beschreven in deze factsheet:

Factsheet Ruwvoer & Bodem