Nieuws

Banning aan de slag met optimaliseren Eiwit van Eigen Land

Gepubliceerd op
4 december 2020

Andre Banning in Mariënvelde neemt dit jaar voor het eerst deel aan het project Home Made Eiwit in Oost-Nederland. Deze melkveehouder draait al jaren mee in Vruchtbare KringloopWijzer Achterhoek en gaat in dit nieuwe project een verdiepingsslag maken op het onderdeel ‘% Eiwit van Eigen Land’. In 2020 heeft hij al maatregelen voor getroffen, waardoor hij dit jaar uitkomt op een percentage van 70% eiwit van eigen land in plaats van de ruim 50% in de jaren 2018 en 2019.

Andre Banning heeft samen met zijn vrouw Marieke een melkveebedrijf op de zandgrond in de Achterhoek. ‘’We hebben ongeveer 110 hectare land in gebruik, waarvan we soms een aantal hectare uithuren aan een akkerbouwer voor de teelt van mais. Deze mais kopen we dan terug, waardoor we 2018 en 2019 ruim onder de gewenste 65% eiwit van eigen land kwamen, zegt Banning. “Wij kunnen binnen onze bedrijfssituatie zeker voldoende ruwvoer van eigen land telen’’, voegt hij eraan toe. Vooruitlopend op dit project heeft Andre Banning al wat maatregelen getroffen; één daarvan was het minder verhuren van land aan een akkerbouwer. Dit is een ‘papieren’ oplossing om op dit bedrijf de doelstelling van 65% Eiwit van Eigen Land te realiseren.

Bedrijf Banning
Aantal koeien 160 stuks
Jongvee 80 stuks
Grasland 85 ha, waarvan 5 ha kruidenrijk grasland
Maisland 30 ha
Intensiteit < 18.000

Radardiagram van Banning over 2019

Het bedrijf van Andre en Marieke Banning kenmerkt zich door zijn hoge melkproductie per koe. Daarnaast beschikt het bedrijf over voldoende land en hebben ze flexibele samenwerking met een akkerbouwer. Daarnaast leveren ze melk onder het keurmerk van Planet Proof. Voor alle deelnemers, zo ook voor Andre Banning, is uit de KringloopWijzer van 2019 een radardiagram opgemaakt. Deze diagram geeft snel inzicht in de belangrijkste variabelen en knoppen die van invloed zijn op het % Eiwit van Eigen Land. De resultaten uit het radardiagram met de cijfers uit 2019 vallen Banning wat tegen. ‘In dat jaar hadden we onze focus nog niet liggen op het % eiwit van eigen land’’.

Radardiagram van Andre Banning op basis van resultaten uit de KringloopWijzer 2019
Radardiagram van Andre Banning op basis van resultaten uit de KringloopWijzer 2019

Het aandeel grasland beslaat 81 procent. Hiermee scoort Banning goed. Het bedrijf beschikt immers over voldoende hectare land om voldoende eigen ruwvoer te telen. Een deel van het grasland is ingezaaid met kruidenrijk gras. Het is nu zaak om het geteelde eigen voer optimaal om te zetten in melk. Het aandeel vers gras in het rantsoen valt met 6% wat tegen in het totale plaatje. ”In 2019 zijn we weer gestart met weidegang. Een grote stap, omdat onze koeien worden gemolken via een automatisch melksysteem’’, zegt Banning. “Dit jaar ging het ook al een stuk beter. De koeien hebben meer vers gras opgenomen in de wei”, meent hij. Ook de droge stofopbrengst per hectare lag in 2020 hoger dan in 2019. Toen oogstte Banning gemiddelde 8863 kg ds per ha. “In het jaar 2019 hadden te maken met droogte en viel de kwaliteit van het ruwvoer ook nog wat tegen. Dit jaar daarentegen hebben we hier meer aandacht aanbesteed. De eerste snede hebben we later gemaaid met een hoger droge stofgehalte. Daarnaast hebben we mais geoogst in de vorm van MKS’’, somt hij op. Het aandeel jongvee is gemiddeld met 5,9 dieren per 10 stuks melkvee.

Aandacht passend eiwit in rantsoen

Banning heeft in 2019 30 kilogram krachtvoer en bijproducten per 100 kilogram melk aangekocht. Deze relatief hoge kostenpost in deze bedrijfssituatie schrijft hij toe aan de slechte kuil in 2019 in combinatie met de hoge melkproductie van ruim 12000 kilogram melk per jaar. De kuil van 2019 moest volgens de voerleverancier flink gecompenseerd worden met een relatief duur eiwitrijk product. “Dit jaar hebben we het anders aangepakt. De kuil is bovendien beter en streven we er naar meer ruwvoer van eigen land om te zetten in melk. Een bijkomend voordeel is dat de krachtvoerkosten zijn gedaald met 2 cent per kilo melk.

Opvallend hoog is het ruw eiwit per kilo VEM met 183 gram in het rantsoen. Dit is te verklaren door de aankoop van het eiwitrijke krachtvoer in 2019 om de hoge melkproductie bij de matige kuil op peil te houden. “In 2020 zijn we al gezakt naar 163 gram ruweiwit per kilo VEM’’, merkt Banning snel op. Voor het komende jaar is het streven verder te zakken naar 155 gram. “Daar ligt zeker nog een uitdaging”, merkt Banning op. 

Uitdagingen voor Banning

Op bedrijfsniveau zijn er volgens Banning zeker nog verbeterpunten die bijdragen aan het optimaal oogsten en benutten van het geteelde Eiwit van Eigen land. Als uitgangspunt kiest hij ervoor om zijn hoge melkproductie te behouden. Het komende jaar gaat hij aan de slag met het verlagen van het RE-gehalte in het rantsoen. Hij streeft naar hogere grasopbrengsten per hectare (>10 ton) en wil zijn aandeel vers gras verhogen naar meer dan 10 procent. Ook wil hij de komende winter werken aan het opstellen van een goed beweidingsplan, en daarbij een strategie kiezen die goed aansluit bij automatisch melken. Tot slot merkt hij op: “Optimaal benutten van eigen ruwvoer is niet alleen goed voor resultaten in de KringloopWijzer, maar is ook goed voor onze portemonnee.”