Nieuws

Speciale arbeidskracht wil elke dag hetzelfde

Gepubliceerd op
22 augustus 2012

Het Praktijknetwerk Anders Begaafden ging op bezoek bij veehouder Melchior Verstegen uit Renoy, die de autistische Robert aan het werk heeft. “Hij heeft bij ons een nuttige besteding van de dag en zo neemt hij ons wat werk uit handen. Eigenlijk zouden meer boeren dit moeten doen.”

Melchior Verstegen uit Rhenoy heeft al jaren ervaring met een ‘speciale arbeidskracht’ op zijn bedrijf. Robert, een autistische jongen van 23 jaar, woont ruim 30 kilometer bij hem vandaan, maar heeft er graag een taxirit voor over om dagelijks op het melkveebedrijf te werken. Melchior: “Robert geniet met volle teugen van het boerderij-leven. Het is van belang om Robert vaste klussen te laten doen die steeds terugkeren. Dit geeft hem rust en voldoening. Een groot voordeel voor mij is, dat ik er niet steeds bij hoef te zijn.”

Robert kon door zijn familie op deze boerderij worden geplaatst. Ze moesten er wel de nodige moeite voor doen, maar hadden door het persoonsgebonden budget de vrijheid om dit zo te regelen. Volgens Melchior zouden er best meer boeren zijn die zoiets aankunnen. “Flexibiliteit en een hart om mensen te helpen zijn eerste vereisten. Dat er een vergoeding aan is verbonden, zorgt voor souplesse als het allemaal wat meer tijd en geld kost.”

Inmiddels heeft Melchior aardig zicht op de werkzaamheden die hij aan Robert kan overlaten. Schoonmaken van de melkstal en verzorgen en uitmesten van de kalveren zijn dé vaste werkzaamheden van Robert. Omdat Melchior er niet meer naar om hoeft te kijken, scheelt hem dat een hoop tijd. En Robert is blij dat zijn klussen er ècht toe doen.

Samen met nog enkele andere boeren doet Melchior mee aan het project ‘Anders begaafd mollen vangen’. In dit project onderzoeken we met mensen uit de praktijk:

  • Welke werkzaamheden op de boerderij geschikt zijn voor mensen als Robert.
  • Welke collega-ondernemers hetzelfde kunnen en willen doen als Melchior.
  • Welke organisaties er belang hebben om mensen als Robert een nuttige dag invulling te bieden op de boerderij en mee willen werken om dit grootschaliger op te pakken.