Netwerk

Omgaan met MRSA in de intensieve veehouderij!

Het doel van het netwerk is om alle beschikbare kennis over veegebonden MRSA te verzamelen die van toepassing is op de Nederlandse (intensieve) veehouderij.

Daarnaast wil ze informatie over maatregelen verzamelen die voor de veehouders van belang zijn om MRSA besmetting te voorkomen als persoon en bedrijf èn om MRSA negatief te worden als persoon en bedrijf. Deze informatie is ook nuttig voor niet-veehouders die diercontacten hebben op een intensief veehouderijbedrijf. Ook wil het netwerk aandacht besteden aan de sociaal emotionele acceptatie voor veegebonden MRSA-positieven.

Aanpak

Om de kennis te verzamelen legt het netwerk contacten met GD, RIVM, ziekenhuizen, specialisten en het netwerk Antibioticum met mate. Daarnaast wil ze gesprekken voeren met partijen die ervaring hebben met ondersteuning geven aan ‘slachtoffers’, zoals Stichting Korrelatie, Slachtofferhulp, etc. Uiteindelijk wil het netwerk komen tot een overzicht van maatregelen die betrokkenen in de veehouderij kunnen nemen om als persoon en als bedrijf veegebonden MRSA vrij te worden. Anderzijds wil het netwerk komen tot een sociaal emotionele acceptatie van veegebonden MRSA positieven.

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of Google op de titel van het netwerk.