Nieuws

Netwerk Anders Begaafden gestart

Gepubliceerd op
4 juni 2012

Eind april is het netwerk Anders begaafde mollen vangen van start gegaan. Veehouders en zorgaanbieders gaan samen op zoek naar een zinvolle inzet van deze mensen.

De veehouders lieten zien dat ze hart hebben voor de doelgroep. Ze willen deze mensen graag een kans geven om dingen op hun bedrijf te leren en daarmee te ontdekken dat ze van betekenis zijn. Om dat goed inhoud te geven, moet het werk dat ze verrichten ook weer van nut zijn voor de veehouder. Dat blijkt wel een voorwaarde voor een win-win situatie.

De ‘zorgwereld’ blijkt wel een zeer complexe wereld. Mensen met een ‘rugzakje’ zijn niet zomaar in te zetten op een agrarisch bedrijf. Je hebt te maken met allerlei voorwaarden en opleidingen waar je als ondernemer aan moet voldoen. De komende tijd is aandacht nodig om de doelgroep beter in beeld te krijgen en te gaan ontdekken welke werkzaamheden kansen bieden. Al met al een boeiende eerste bijeenkomst die meer vragen dan antwoorden heeft opgeleverd. In onze volgende bijeenkomst willen we daarom verder gaan praten met onder andere mensen vanuit de gemeente en scholen om de doelgroep beter in kaart te gaan brengen.