Netwerk

Dynamisch beweiden, weer of geen weer

Wij willen graag onze koeien blijven beweiden. Als jonge boeren hebben we daarvoor behoefte aan kennis, ervaring en goede beweidingssystemen. We willen oude boerenkennis ‘herontsluiten’ en nieuwe kennis en ervaring opbouwen. Deze kennis moet toepasbaar gemaakt worden op de actuele en te verwachten wisselende weersomstandigheden.

Voor ons is het netwerk geslaagd als we nieuwe/verbeterde beweidingsystemen, hulpmiddelen en informatie hebben ontwikkeld om koeien goed te kunnen weiden. Als een aantal systemen en hulpmiddelen succesvol is toegepast en gedemonstreerd in een netwerk van melkveehouders. En tot slot de moderne systemen en hulpmiddelen overgedragen kunnen worden van erfbetreders naar alle melkveehouders. Uiteindelijk zijn kennis, ervaring en systemen beschikbaar voor de gehele melkveehouderij.

Aanpak

Het gaat ons om toepasbare kennis, de vragen van ons als melkveehouders zijn het vertrekpunt (wat is nodig). Vervolgens zal de benodigde kennis worden gezocht, ontsloten, gecombineerd of ontwikkeld. Kennis kan daarbij oud/nieuw zijn en vanuit alle delen van de wereld. Wij als melkveehouders gaan onze (verkregen) kennis delen met de omgeving, dichtbij en veraf. De wijze waarop, verschilt individueel per veehouder. Wij willen leerbedrijven worden in beweiding. Beweiden is geen kunst, maar is gewoon te leren!