Netwerk

Zwoele Drentse vachten

In het praktijknetwerk “Zwoele Drentse vachten” (2013-2014) werken de houders van Drentse heideschapen in de noordelijke Veenkoloniën samen met deskundigen in de vacht- en wolverwerking aan de verbetering van het economisch perspectief voor de sector.

Het doel van het praktijknetwerk is om kennis te vinden, uit te wisselen, te bundelen en te verspreiden over de specifieke perspectieven voor harige wolvachten van de Drentse heideschapen (en die van andere schapen).

Tijdens het scheerdersweekend in Balloo (22-23 juni 2013) zijn er allerlei activiteiten georganiseerd rondom de vachten en de verwerking van wol. De aanwezige vakdeskundigen hebben meegewerkt aan deze uitgave door hun kennis te tonen en mee te denken over inspiraties voor het praktijknetwerk.

Nieuws

In het kader van het praktijknetwerk zijn er drie films gemaakt over Wool observations door beeldkunstenares Rixt de Boer.