Nieuws

Zomerstalvoeren voor hogere mineralenefficiëntie

Gepubliceerd op
5 oktober 2012

Tijdens de opkomst van de ligboxenstal was een slechte verkaveling en/of grond op afstand vaak aanleiding te kiezen voor zomerstalvoedering (met vers gras).

Tegenwoordig is ook de wens van een hogere mineralenefficiëntie op het bedrijf aanleiding om dit systeem te overwegen. Koeien & Kansen-deelnemers Cees en Jitske Sikkenga-Bleker in Bedum (Gr.) hebben mede hierom voor zomerstalvoedering gekozen. Daarbij wilden ze ook hun drie melkrobots optimaal benutten.

kknieuws251a.jpg
kknieuws251b.jpg

Waardevol herfstgras

Naar schatting past ongeveer 5% van de Nederlandse melkveebedrijven zomerstalvoeren (ZSV) toe. Daarbij zit de concentratie in het noorden. Verhogen van de mineralenefficiëntie is een belangrijke reden om ZSV ook te (her)overwegen voor andere bedrijven. Ook wel logisch, want het is een korte weg van gras naar melk. Bij beweiden heb je de beweidingsverliezen en bij summerfeeding (stalvoeren met kuilvoer) heb je conserverings- en in- en uitkuilverliezen. Bij ZSV houd je schoon land met een droge-stofopbrengst die net iets lager ligt dan bij gewoon maaien voor het inkuilen, maar hoger dan bij beweiding. Groot voordeel is ook het benutten en het tot waarde brengen van herfstgras, een hoogwaardig product is met ruim voldoende eiwit. Daarmee bespaar je op, vaak dure, eiwitaankopen. Dat laatste was voor Cees en Jitske een belangrijke reden om voor ZSV te kiezen. In hun biologische bedrijfsvoering is de aankoop van ‘biologisch eiwit’ bijna onbetaalbaar.

De voordelen van ZSV zijn dus lage voerkosten, hoge graslandopbrengsten en weinig eiwitverliezen. Bovendien is de inkuilpiek minder hoog dan bij summerfeeding.

ZSV eist vakmanschap

Echt vakmanschap met een goede planning is noodzakelijk voor continue goed grasaanbod. Je moet voorkomen dat je percelen moet maaien met minder dan twee ton droge stof per ha. Dit gaat ten koste van de jaaropbrengst. Verder moet je er rekening mee houden dat het droge-stofgehalte van het gras sterk kan wisselen. Het beste is om het gras zo droog mogelijk te maaien. Te nat gras beperkt de droge-stofopname door de koeien.

ZSV verandert werkschema

ZSV is nou niet een systeem wat direct eenvoudige werkschema’s en rust in de bedrijfsvoering oplevert. Als je iedere avond bijvoorbeeld om zes uur binnen wilt zijn, moet je er niet aan beginnen. Het beste is immers om ook ‘s avonds een wagen vers gras halen zodat de koeien ‘s nachts voldoende vers gras hebben. Probeer daarbij ook consequent te kiezen voor het ZSV. Hou dus niet naast deze voertrein ook nog de voerwagen in touw voor het bijvoeren van maïs en overige bijproducten, want dan kost het nog meer tijd.

Efficiëntere mineralenbenutting

Het effect op de diverse verliezen binnen het bedrijf wordt pas aan het eind van dit jaar duidelijk als we de gerealiseerde kringlopen in beeld gaan brengen. We verwachting dat de verliezen omlaag zullen gaan doordat we minder eiwit van buiten het bedrijf aanvoeren, en dat de benutting van zowel fosfor als stikstof zal stijgen. Dus al met al, waarschijnlijk wat hogere kosten voor onderhoud en brandstof door meer machinegebruik, maar lagere voerkosten door minder, dure eiwitaankoop en een hogere efficiëntie in de kringlopen. Voor Cees en Jitske komt daar nog bij dat ze op deze manier toch maximaal weidegras kunnen benutten, ondanks het gebruik van de drie melkrobots. Bovendien is het een goed passende oplossing voor de niet beweidbare percelen.


Meer informatie bij Menno Kamminga.