Nieuws

Zoeken naar alternatieven voor bodemmaterialen

Gepubliceerd op
2 oktober 2014

Met een verbod op het gebruik van compost op melkveebedrijven is het zoeken naar alternatieven. Is stro een alternatief? De praktijknetwerken 'Humest' en 'Tot op de bodem uitgezocht' verdiepten zich hierin tijdens een informatie bijeenkomst over alternatieve bodemmaterialen.

Het praktijknetwerk 'Humest' organiseerde samen met het praktijknetwerk 'Tot op de bodem uitgezocht' een informatiebijeenkomst over alternatieve bodemmaterialen op 2 september.  Per 1 januari 2015 is het gebruik van compost op melkveebedrijven die melk leveren aan FrieslandCampina niet meer toegestaan. Ook andere melkafnemers volgen dit verbod. Welke alternatieve materialen zijn er en welke ervaringen zijn er al mee opgedaan

Verhoogde concentratie (X)TAS

Uit voorlopig onderzoek naar de concentratie (X)TAS in verschillende bodemmaterialen blijkt, dat alle materialen die warm zitten of gezeten hebben een verhoogde concentratie (X)TAS laten zien. Naast compost, kunnen dit ook houtsnippers of gescheiden mest zijn, die langere tijd warm in een de hoop hebben gezeten. Ook het vermengen van compost met bijvoorbeeld stro laat een verhoogde concentratie zien.  

Eigen ervaren met vrijloopstal

Melkveehouder Marc Havermans, gebruiker van een vrijloopstal van het eerste uur,  vertelde over zijn ervaringen met stro afgelopen winter. Hij heeft voor stro gekozen vanwege:

  • Lage concentratie aan (X)TAS
  • Ruim voorradig verkrijgbaar
  • Valt niet onder de BOOM (mestwet)

Bijkomende voordelen zijn:

  • Betere draagkracht
  • Mooier aanzicht, gele kleur
  • Hogere C/N verhouding
  • Lager verbruik per koe, dus minder opslag

Stro is duurder dan compost

Naast de voordelen, zijn er ook nadelen. Het gebruik van stro is duurder dan compost. Met een verbruik van 1500 kg stro per koe, waren de strooiselkosten dit jaar 1,7eurocent per kg melk. Dit is 0,5 eurocent per kg melk meer dan compost. Ook heeft hij een strohakselaar aan moeten schaffen. Ondanks deze extra kosten blijft hij enthousiast over de vrijloopstal. Het betaalt zich terug in lagere diergezondheidskosten en een oudere veestapel.

Door stro hoger kaligehalte in mest

Gezien bovengenoemde voor- en nadelen is het gebruik van stro, volgens Marc Havermans, zeker een alternatief voor compost. Tijdens de discussie werden ook riet en olifantsgras genoemd als goede alternatieven voor compost. Deze materialen zijn minder ruim voorradig dan stro, maar zeker een goed alternatief voor melkveehouders die wonen in een regio waar deze materialen wel goed voorradig zijn.

De samenstelling van de mest is ook anders. Opvallend is het hogere percentage droge stof en het hogere kaligehalte. Stro bevat van nature meer kali dan compost en ook de rundveemest bevat relatief veel kali.