Nieuws

Zeven nieuwe netwerken van start in West Nederland

Gepubliceerd op
3 april 2012

In West Nederland zijn op 27 maart jl. zeven nieuwe praktijknetwerken gestart tijdens een bijeenkomst bij het Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld. De netwerken maken onderdeel uit van een koepel van netwerken gericht op de ontwikkeling van de melkveehouderij in het Westen waaraan een groot aantal melkveehouders deelnemen.

Met deze overkoepelende aanpak willen de initiatiefnemers kennisuitwisseling tussen veehouders onderling versterken maar ook een interessant platform bieden om als bedrijfsleven en andere stakeholders bij aan te haken. Deze koepel is geïnitieerd door Livestock Research, PPP-Agro Advies en Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld.

Het gaat om de volgende zeven nieuwe netwerken:  Arendsogen in en boven het grasland, Anders begaafd mollen vangen, Slaap Zacht, Nieuwe Natuurlijk Business, Het nieuwe Rijden, Goed bodembeheer op veen boert beter en Bodemmanagement vrijloopstallen. Afgelopen jaar zijn vanuit dit initiatief al de netwerken Eigen Eiwit Eerst, Onderwaterdrainage op veen en Preventief Risicobeheer Arbeid ook al opgestart, deze laatste netwerken lopen eveneens door in 2012.

Binnenkort kunt u de eerste nieuwsberichten over de nieuwe netwerken tegemoet zien!