Nieuws

Zaai nu gras onder maïs

Gepubliceerd op
8 juni 2017

Het moment om het gras onder de maïs te zaaien komt nu heel snel dichterbij. De groei gaat nu heel snel. Het zaaien van een vanggewas kan mineralen voor een langere periode vastleggen. Dit zijn mineralen die door de mais niet worden genomen. Het vanggewas zorgt voor een vermindering van uitspoeling van nitraat naar de bodem, extra meststof en levert bovendien een positieve bijdrage aan de bodemvruchtbaarheid.

Na de bloei neemt maïs nog nauwelijks stikstof op. Omdat er in het najaar en winter in de regel meer water valt dan dat er verdampt zal dit neerslagoverschot ervoor zorgen dat vooral op licht zandgrond de niet opgenomen mineralen uitspoelen naar grond en oppervlaktewater en daar het nitraatgehalte verhogen. Het doel van de verplichting tot het telen van het vanggewas is het voorkomen van deze uitspoeling. Een vanggewas kan de mineralen vastleggen die door de maïs niet zijn opgenomen. Dit kan weer als meststof dienen voor het volggewas. Daarnaast levert het gewas organische stof met boven- en ondergrondse delen en kan daarmee een positieve bijdrage leveren aan de bodemvruchtbaarheid.
Het voordeel van onderzaai t.o.v. nazaai is een langere periode van stikstofopname en daarmee een geringere kans op uitspoeling. Er wordt tevens meer organische stof geproduceerd. Teel een vanggewas als een goede groenbemester.
 
Het moment om het gras onder de maïs te zaaien komt nu heel snel dichterbij.
Let op de volgende aandachtspunten bij het zaaien:

  • De mais moet in het juiste stadium zijn (±40 cm) zodat het gras wel licht krijgt om te kiemen. Direct na het kiemen moet de mais het perceel ‘gesloten’ hebben waardoor het gras niet doorgroeit en een concurrent van de mais kan worden.
  • Het zaaien gaat het beste in combinatie met schoffelen. De schoffel maakt de grond iets los waardoor er een mooi zaaibed komt waar het gras prima kan kiemen.
  • Zaai tussen de 15 en 20 kg Italiaans raaigras per ha.
  • Als er met bodemherbiciden is gespoten en de periode tussen spuiten en zaai kort is heeft onderzaai geen zin. De kieming van het gras is dan slecht.