Netwerk

www.ikbenmrsavrij.nl

Wij willen als netwerk een daadwerkelijke verandering teweeg brengen in de manier waarop wij als veehouders, werknemers of gezinsleden tijdens een (ziekenhuis) opname worden behandeld.

Het gaat hierbij om het borgen en verankeren van afspraken die gemaakt worden tussen de humane gezondheidszorg en de agrarische sector met als resultante een menselijkere behandeling van MRSA positieven. Het netwerk wil als katalysator dienen voor verdere borging en verankering van deze behandelingswijze binnen Nederland.

Daarnaast willen wij kennis delen en ontwikkelen over verdergaande te nemen maatregelen en of middelen op bedrijfsniveau met als doel het verder terugdringen van de MRSA besmetting op bedrijven.
In het nieuwe netwerk willen wij komen tot een gedragsrichtlijn/protocol voor MRSA positieven, waarbij het streven is dat minimaal 2 ziekenhuizen deze ondertekend / ingevoerd hebben na verloop van 2 jaar. Na afloop van het netwerk is de inrichting van een meldpunt MRSA bekend.

Aanpak

We willen als netwerk een platform creƫren voor wederzijds begrip over de standpunten vanuit de humane gezondheidszorg en betrokkenen uit de agrarische wereld (pluimveehouderij, varkenshouderij en kalverhouderij) zoals ondernemers, gezinsleden, chauffeurs, dierenartsen en slachterijmedewerkers. Vanuit dit platform worden concrete afspraken tussen de humane gezondheidszorg en de agrarische wereld gemaakt. Overeenstemming wordt bereikt over ziekenhuisprotocollen met betrekking tot behandeling MRSA positieven. Daarnaast wordt overeenstemming bereikt over de bedrijfsvoering, met name het antibioticagebruik, binnen de varkenshouderij, pluimveehouderij en de kalverhouderij. Op bedrijfsniveau werken we verder aan het terugdringen van het antibioticagebruik door het uitvoeren van enkele pilots.

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of google op de titel van het netwerk.