Nieuws

Wolbink staat open voor veranderingen binnen zijn bedrijfsvoering

Gepubliceerd op
28 maart 2022

Melkveehouder Teun Wolbink uit Rheerzerveen doet mee aan project ‘Home Made Eiwit’ in Oost Nederland. Hij is enthousiast over de deelname aan dit project. “Door dit netwerk krijg ik inzicht in de eiwitbenutting op mijn bedrijf’’, zegt hij. Daarnaast krijgt hij tips en adviezen rondom het oogsten en benutten van eiwit van eigen land. Een onderwerp waar hij voor open staat en graag mee aan de slag gaat in de praktijk.

Melkveehouder Teun Wolbink heeft naast zijn 75 stuks melkkoeien en bijbehorend jongvee ook nog eens 560 witvleeskalveren. Voor de melkveetak heeft hij 42 hectare beschikbaar, waarvan 8 hectare voor mais en overige voor de productie van gras. Het jaar 2021 was een goed jaar en hij haalde dan ook bijna het gestelde doel 65 % Eiwit van Eigen Land. Hij kwam uit op 63% op basis van het gevoerde eigen geteelde eiwit. Daarbij moet wel de opmerking gemaakt worden dat zijn bedrijfsvoering ongeveer 1000 kg melk per ha intensiever is geworden in 2021. Hij had minder land beschikbaar voor zijn melkveetak ten opzichte van 2020.

Bedrijf van Wolbink
Aantal koeien 75 stuks
Jongvee 35 stuks
Grasland 34 ha
Mais 8 ha
Intensiteit 15.285 kg/melk/ha

Radardiagram

Voor alle deelnemers aan het project is uit de KringloopWijzer van 2020 en 2021 een radardiagram opgemaakt. Deze diagram geeft snel inzicht in de belangrijkste variabelen en knoppen die van invloed zijn op het % Eiwit van Eigen Land.

Radardiagram over 2021 van het melkveebedrijf van Teun Wolbink
Radardiagram over 2021 van het melkveebedrijf van Teun Wolbink
Radardiagram over 2020 van het melkveebedrijf van Teun Wolbink
Radardiagram over 2020 van het melkveebedrijf van Teun Wolbink

Wat opvalt aan de radardiagram is het % grasland en het % vers gras in 2020. Op deze onderdelen scoort dit bedrijf goed. In 2020 kregen de koeien naast weidegang ook nog eens vers gras aan het voerhek. Hierdoor namen de dieren heel veel vers gras op en scoorde Wolbink goed op dit punt. In 2021 is het percentage vers gras in het rantsoen gedaald naar 12%. Deze daling schrijft hij toe aan het feit dat ze geen stalvoedering meer toepassen. ‘’Dit was te arbeidsintensief en te duur. Zeker nu met de oplopende brandstofprijzen is het voeren van vers gras geen optie’’, zegt hij. Daarnaast heeft in 2021 1800 uur weidegang toegepast, terwijl deze in 2020 nog op 2000 lag. Voor 2022 streeft hij wel weer naar 2000 uur weidegang.

Wolbink scoort goed op Ruw eiwit

In 2020 realiseerde Wolbink nog een RE / kVE verhouding van 173. In 2021 heeft hij dat terug kunnen brengen naar 152 RE totaal / kg ds in het gehele rantsoen. Deze daling is voor deel te verklaren door krachtvoer aan te kopen met minder eiwit. Daarnaast had zijn eerste kuil in 2021 een laag ruweiwit-gehalte. ‘’Door het natte voorjaar konden we pas laat maaien en inkuilen, waardoor we een kuil hadden met een laag eiwitgehalte. We hebben dat zoveel mogelijk proberen te compenseren door de latere snede iets vroeger te maaien, zodat wij toch nog over wat eiwitrijk kuilvoer beschikte. Over de hele linie heeft het goed uitgepakt’’, zegt hij. Met een RE van 152 zit hij onder de gestelde norm van 155 RE/kg ds. Daarnaast heeft het hem ook geen melkproductie gekost. ‘’Op moment zitten we op melkproduct van ruim boven de 9000 kg melk per koe’’, voegt hij er aan toe.

Heel veel uren in de wei

De belangrijkste les de afgelopen jaren is het aanpassen van het beweidingsysteem. ‘’We hebben 4 jaar terug de overstap gemaakt naar Nieuw Nederlands Weiden. Dat betekent dat we aan de slag zijn gegaan met roterend standweiden’’, zegt Wolbink. Dit werkt goed op dit bedrijf. De koeien halen veel meer gras zelf uit de wei en in stal krijgen de koeien vanaf de start van de weidegang geen extra eiwit meer. In 2020 graasden de koeien 2000 uur in de wei. “Hier ligt volgens mij voor de grootste winst’’, merkt Wolbink op. In 2020 hebben we de droge periode de percelen beregend. In 2021 is de regeninstallatie niet uit de schuur geweest. De weersomstandigheden waren meer dan goed en dat is terug te zien in de resultaten. ‘’Dat vind ik ook zo mooi aan dit project: je krijgt direct inzicht in jouw resultaten en je kunt ze spiegelen met anderen en aan het beleid’’, merkt hij op. Zoals het er nu uitziet zit hij op de goede weg en realiseert hij niet alleen in de toekomst de 65% eiwit van eigen land, maar blijft hij ook al onder de gestelde norm van RE voor 2025 van 155 RE/kg ds.