Nieuws

Wisselbouw beïnvloedt mogelijk kringloopefficiënties

Gepubliceerd op
13 januari 2014

Kringloop Academie Flevoland ondersteunt de Flevolandse melkveehouders met de toepassing van de kringloopwijzer. Het doel is het verbeteren van de voerproductie en vee-efficiëntie

In december zijn de 65 deelnemers in studieclubverband de eerste keer bijelkaar geweest. Deze startbijeenkomsten stond in het teken van het inventariseren van de leervragen van de deelnemers.

De melkveehouderij in Flevoland is door deelbouw en grondruil verweven met de akkerbouw. Hierdoor overschrijdt de kringloop de bedrijfsgrenzen en heeft jaarlijks betrekking op een wisselend grondoppervlak. De invloed van deze wijze van grondgebruik op de eigen voerproductie en de efficiënties is voor een groot aantal deelnemers een belangrijke leervraag.  Met de toepassing van de kringloopwijzer en de onderlinge vergelijking verwacht men inzicht te krijgen in deze materie.

Fosfaatonttrekking

Veel deelnemers zijn ook nieuwsgierig naar de hoogte van de fosfaatonttrekking met de teelt van de voedergewassen gras en maïs. In 2012 lag de fosfaatonttrekking op 108 kg fosfaat, gebaseerd op 20 kringloopwijzers van melkveebedrijven uit Flevoland.  Dit is circa 20 kilogram boven de forfaitaire norm. Wanneer de onttrekking boven de forfaitaire norm ligt, kunnen melkveehouders opteren voor de bedrijfsspecifieke fosfaatnorm (BEP), gebaseerd op evenwichtsbemesting.

Optimalisatie meetbaar maken

Alle deelnemers zijn geïntresseerd in de optimalisatie mogelijkheden op het eigen bedrijf. “Hoe kan ik het vandaag beter doen, om  morgen meetbaar resultaat te boeken.”  Men heeft  vooral positieve verwachtingen bij de informatie die de kringloopwijzer gaat opleveren over de bodem. Nu nog een grote onbekende in de bedrijfsvoering

In januari stellen alle deelnemers hun kringloopwijzer van 2013 op, die in februari/maart in studieclubverband worden besproken. De studiegroepen worden begeleid door De Heus, Agrifirm Exlan, PPP-Agro Advies en Countus.