Nieuws

Wie heeft de laagste ammoniakemissie?

Gepubliceerd op
31 augustus 2015

Wie durft nu te zeggen dat hij de komende drie jaar minder ammoniakuitstoot per kilogram melk heeft dan het gemiddelde van de groep? En waarom? Deze vraag stond centraal tijdens een bijeenkomst van het praktijknetwerk ‘Waarheen met ammoniak op veen’.

eVolgende keer volgt verdieping op de link met ammoniak in de KringloopWijzer. Daarin gaat het netwerk de verbinding maken met bewuste of onbewuste maatregelen die effect hebben op reductie van ammoniak en daarmee dus ook op de stikstofbenutting.

(On)bewust sturen op reductie ammoniakemissie

Opvallend voor de deelnemers was dat in het dagelijkse management al heel veel beslissingen zitten die direct effect hebben op de emissie van ammoniak. Vanuit de bedrijfsbezoeken aan de groepsleden kon het netwerk de eerste maatregelen in beeld brengen waar al bewust of onbewust op wordt gestuurd. Deze maatregelen zijn verzameld in een presentatie: Maatregelen ''Waarheen ammoniak op veen, juli 2015. Baggeren met veel water om de uitgereden mest  beter te benutten bij droogte was één van de maatregelen die  eigenlijk alle bedrijven in het netwerk toegepast hebben afgelopen weken. Ook goed en zorgvuldig afdekken van de kuilen is een voor de hand liggende maatregel die toch ook heel effectief is voor een goede voerbenutting.

Ammoniakwijzer

Deze maatregelen zullen verder worden aangevuld en deze zullen ook uitgewerkt worden in de ammoniakwijzer, waarmee voor de individuele bedrijven de potentiële winst in ammoniakreductie in beeld gebracht kan worden