Nieuws

Wel bemesten, maar tijdig afbouwen bemesting grasland

Gepubliceerd op
17 augustus 2015

Geef de laatste dierlijke mest op gras bij voorkeur voor half augustus en bouw de overige N-bemesting in de vorm van kunstmest af tot uiterlijk 15 september. Benut zo de N-mineralisatie uit de bodem en van de eerder gegeven dierlijke mest en voorkom een te lange nawerking van dierlijke mest in het najaar. Een beperkte N-beschikbaarheid geeft herfstgras met een wat lager Ruw Eiwit-gehalte en een hoger suikergehalte. De koeien vinden dat smakelijker en nemen het beter op.

De CBGV heeft in het bemestingsadvies de stifstofwerkingscoëfficienten en de nawerking van dierlijke mest beschreven, zie hoofdstuk 1.3 in de adviesbasis.

Stikstof uit dierlijke mest tot waarde brengen

Tot 31 augustus mag nog dierlijke mest op grasland worden toegediend. Echter de werking en benutting van de stikstof uit de mest zal beperkt zijn. Door de langere nawerking van dierlijke mest komt er ook na oktober nog stikstof vrij waardoor teveel gras staat als de winter begint. Bovendien is er meer risico op N-uitspoeling. Dierlijke mest past beter in het voorjaar en de voorzomer. Door dan rekening te houden met werkingscoëfficienten van stikstof over het seizoen kan dierlijke mest maximaal tot waarde worden gebracht. De werking kan tot vier snedes na toediening doorgaan. De CBGV is een voorstander om als het even kan de mest in opslag te houden voor volgend jaar. Voldoende mestopslagcapaciteit is daarbij een vereiste.

Neerslag zorgt voor vrijkomen van stikstof

In de nazomer/najaar is de stikstofnalevering relatief hoog uit eerder gegeven mest en organische stof in de bodem door de hoge bodemtemperatuur. Specifiek in deze periode, na de droogte van afgelopen maanden, heeft gras vooral behoefte gehad aan vocht. Met de neerslag van afgelopen dagen zal nog behoorlijk stikstof vrijkomen uit mest en bodem. Veelal is nog slechts weinig stikstof nodig en is dat prima in te vullen met een kleine kunstmestgift die direct werkt. Een kleine gift houdt het gras aan de groei, geeft kroonroest minder kans en zorgt zo voor smakelijk gras. Kroonroest wordt vooral veroorzaakt door groeivertraging, meestal als gevolg van droogte en soms door een gebrekkige stikstofvoorziening. Gebruik van kunstmest op graslang mag tot 15 september.

Bemestingsadvies

Het bemestingsadvies voor stikstof op grasland is te vinden in de adviesbasis bemesting op www.bemestingsadvies.nl. Tabel 2-7a voorbeeld geeft ook in het najaar advies om kleine stikstofgiften te doen.