Nieuws

Weiden met een grote koppel

Gepubliceerd op
11 juli 2016

Weidegang is één van de beste maatregelen om de ammoniakemissie te verlagen. Voor de groep grotere bedrijven binnen het praktijknetwerk 'Waarheen met ammoniak op veen' dus ook één van de belangrijkste thema’s. Vooral omdat de combi grotere koppels en weidegang een extra uitdaging is.

De gemiddelde koppelgrootte op de bedrijven in het netwerk ligt op 200 melkkoeien (variërend van 150 tot 280). Twee zaken vallen op: een grote koppel is vooral je eigen ‘perceptie’ en dat is dus relatief, anderzijds is logistiek super belangrijk, vooral als de omstandigheden slecht zijn.

Begin juli staan bij de netwerkdeelnemers, in West-Nederland, de meeste koeien op stal. De veehouders staan in de startblokken om eerst te maaien en daarna de beweiding weer in het juiste ritme op te pakken. De volgende keer zullen we de ervaringen delen en ook de eerder genoemde ‘inspiraties’ (voor het weiden van grote koppels) er weer bij pakken. 

Groenspoorplaten in veenweidegebied
Groenspoorplaten in veenweidegebied

Goede kavelpaden, verharding tot aan het laatste perceel en op meerdere plaatsen in en uit het perceel kunnen maken het verschil. Juist als het nat is. Met een grote koppel meerdere keren op dezelfde plaats in en uit het perceel maakt weiden kwetsbaar. Daarbij blijkt uit onderzoek steeds weer dat stripgrazen of dagelijks omweiden de minste vertrapping geeft per opgenomen kg ds weidegras. Daar zou het systeem op ingericht moeten zijn. Binnen de groep zien we daar grote verschillen.