Netwerk

Weerstandverhoging door toepassing van EMF in de konijnenhouderij

Meerdere konijnenhouders ontwikkelen kennis betreffende de alternatieve behandelmethode EMF (Electro Magnetische Velden). Het doel van het netwerk is om een bijdrage te kunnen leveren aan het verminderen van antibioticagebruik, door het verbeteren van weerstand en gezondheid en de productiekengetallen in de konijnenhouderij. Om de bruikbaarheid in de praktijk te toetsen gaan de konijnenhouders hun ervaringen beschrijven en gaan dit delen dit met elkaar en de sector.

Hoewel het een praktijknetwerk betreft, kiest het netwerk voor een wetenschappelijke benadering waar het dataverzameling betreft. Omdat er geen praktijkkennis is van het gebruik van EMF bij konijnen, gaat het netwerk gezamenlijk ervaringen over het gebruik van EMF verzamelen. Daarnaast worden de risicofactoren van verminderde weerstand vastgelegd evenals technische kengetallen, zoals antibioticagebruik voergebruik, nestgrootte, uitval per dag, opleggewicht na spenen en het eindgewicht.

Aanpak

Het netwerk bestaat uit 6 deelnemers. Zij gaan met elkaar verkennen of EMF kan bijdragen aan weerstandverbetering, maar zij gaan ook met elkaar ervaringen uitwisselen over deze nieuwe methode van behandelen. Rondom de leefomgeving van de dieren worden hele zwakke magnetische velden (micro Tesla) aangelegd. Het dieren worden hierdoor behandeld zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. Het netwerk organiseert bijeenkomsten en excursies om geïnteresseerden binnen en buiten de konijnensector kennis te laten maken met EMF.

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of Google de titel van het netwerk