Project

Weerbaar Vee

Kunnen we het niveau van natuurlijke weerstand meten? En zo ja, kunnen we die meetwaarden dan gebruiken als navigatiemiddel voor het voorkomen of beperken van dierziekten? Die vragen staan centraal in het project Weerbaar Vee dat, na jaren van voorbereiding, in 2010 van start ging. Het project Weerbaar Vee is een onderzoek naar biomarkers voor weerbaarheid op het melkveebedrijf.

Het project borduurt voort op - en maakt gebruik van resultaten van het project Natuurlijke Weerstand van Wageningen Universiteit in samenwerking met het UGCN. Deelnemende bedrijven worden vier jaar intensief gevolgd en er wordt allerlei data verzameld: biomarkers in bloed, melk, productiegegevens, bedrijfsmanagement gegevens, etc.

Drie fasen

In fase 1 van het project werd duidelijk dat er weinig variatie was te zien tussen bedrijven in de biomarkers, maar dat er wel veel variatie zat tussen de koeien. In fase 2 werd onderzocht of ziekte in individuele dieren voorspeld kan worden met behulp van biomarkers. Bovendien werd gezocht naar handvaten, op allerlei gebieden (dierziekte management, voeding en productieduur), om de weerstand en duurzaamheid te verbeteren.
Fase 3 is een interventieproef. Er wordt onderzocht of de biomarkers en de weerstand meetbaar te beïnvloeden zijn door managementmaatregelen. Een deel van het jaar worden de bedrijven in hun reguliere management gevolgd, het tweede deel worden de omstandigheden van de dieren geoptimaliseerd. Er wordt gekeken of dieren met een hoog risico op weerstandsproblemen niet alleen geïdentificeerd kunnen worden, maar ook zodanig ondersteund kunnen worden dat ze niet ziek of afgevoerd worden.

Weerbaar Vee is inmiddels gestart met fase 3, de interventieproef. In Fase 2 is een biomarker gevonden waarmee dieren geselecteerd kunnen worden die een hoog risico op ziekte vlak na de droogstand hebben. In fase 3 wordt deze biomarker gevalideerd en wordt onderzocht of er tools zijn om te zorgen dat deze dieren niet ziek of afgevoerd worden.

Nieuws

Producten