Nieuws

Wakker Dier maakt kennis met de vrijloopstal

Gepubliceerd op
13 maart 2014

Op uitnodiging van het praktijknetwerk 'Gebruikers Vrijloopstallen' en IDV-advies bezocht een delegatie van Wakker Dier afgelopen maand de vrijloopstal van Kees Pijs.

Het is belangrijk voor de melkveehouderijsector dat we laten zien met welke ontwikkelingen we bezig zijn. Bijvoorbeeld dat er in de sector volop gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een nieuw huisvestingssysteem. Voor het praktijknetwerk 'Gebruikers Vrijloopstallen' was het reden om Wakker Dier uit te nodigen. Wakker Dier ging op deze uitnodiging in en kwam graag een kijkje nemen in de vrijloopstal. De aanwezigen werden bijgepraat over de ontwikkeling van de vrijloopstal.

Vrijloopstal mét weidegang veelbelovend

Het bezoek was zeer informatief en Wakker Dier staat positief tegenover dergelijke ontwikkelingen. Met name vanwege de positieve punten op het gebied van dierwelzijn, diergezondheid en het verdienmodel achter de stal. Volgens Wakker Dier is de vrijloopstal mét weidegang veelbelovend. De rust en ruimte in de vrijloopstallen is bijzonder. De praktijkervaringen leren dat de klauwgezondheid fors stijgt, de gemiddelde leeftijd stijgt en de vervanging daalt. Dit alles geeft een beter saldo voor de boer, meer arbeidsvreugde én meer dierwelzijn.

Dierwelzijn in spagaat met ammoniak

Een groot struikelblok is de ammoniakwetgeving. Deze staat in de vrijloopstal haaks op dierwelzijn. Meer oppervlakte per koe betekent meer dierenwelzijn, maar ook meer emissie in de stal. De lagere emissie bij uitrijden van de mest en het verminderde aantal stuks jongvee tellen niet. Waarom niet kijken naar emissie op bedrijfsniveau? Dierwelzijn in spagaat met ammoniak, zo deelden de netwerkdeelnemers met de mensen van Wakker Dier. Wellicht kan hun organisatie nog wat betekenen voor de veehouders met vrijloopstallen.