Netwerk

Waarheen met ammoniak op het veen

Ammoniak reductie op veen vraagt een specifieke insteek vanwege de hoge N-levering van de grond, de gebruikte mestaanwendingsmethoden, de beperkte hoeveelheid snijmaïs in het rantsoen en de ontwatering.

In het praktijknetwerk zijn vijf groepen melkveehouders op zoek naar maatregelen om de ammoniakemissie te beperken. Ze kijken hoe de ammoniakemissie te verminderen is met de veestapel, mest en aanwending, de bodem, de oogst en de bewaring van het gewas. Bovendien gaat een groep zich verdiepen in maatregelen die passen op grootschalige melkveebedrijven. Ze koppelen dit aan deelbalansen van de Kringloopwijzer. Uiteindelijk is de insteek een integrale aanpak die uitmondt in een lagere ammoniak emissie, een betere mineralenkringloop en een minimaal egelijkblijvend bedrijfsresultaat.

Nieuws

Producten

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Fotopresentatie