Nieuws

Vooruit met het kruid boekt vooruitgang

Gepubliceerd op
13 mei 2014

De eerste resultaten van het praktijknetwerk Vooruit met het kruid zijn bekend. Op een zestal bedrijven zijn gedroogde kruiden aan het melkvee gevoerd. De gezondheid van het melkvee lijkt verbeterd. Op geen enkel bedrijf is de melkproductie afgenomen. Deelnemers zijn enthousiast over de opgedane kennis en gaan nog bewuster met het gebruik van antibiotica om.

Onder de proefbedrijven bevinden zich zowel gangbare- als biologisch (dynamische) bedrijven.  Monique van Riel van Manawe, is veterinair natuurgeneeskundige, zij adviseerde de boeren over de mogelijkheden van veilig en efficiënt kruidengebruik.

Monique van Riel: “Bij de advisering houd ik rekening met een aantal factoren . Op de eerste plaats, welke gezondheidsproblemen zijn er op het bedrijf  en wat is de toekomstvisie van de boer? Daarnaast houd ik onder andere rekening met de genetische aanleg van de koe, de  prestaties, het rantsoen, het aantal uren weidegang per dag en de aanwezigheid van verse kruiden in de wei.

Als deze bedrijfsdiagnose helder is kies ik hierbij een of meerdere kruiden die op basis van natuurlijke inhoudsstoffen kunnen zorgen voor een fysieke en mentale verbetering.

De kruiden kunnen met het voer worden gegeven en voor de hele koppel ingezet. Wanneer een individueel dier extra ondersteuning nodig heeft in de vorm van een kruid, dan wordt dit apart gevoerd.

Daarnaast moeten de kruiden betaalbaar en gemakkelijk verkrijgbaar zijn. Bij voorkeur kies ik kruiden die oorspronkelijk in de Nederlandse natuur voorkomen. Deze kruiden worden in periodes van 6-9 weken ingezet. Het doel is om het zelfregulerend vermogen van het dier te ondersteunen en  de weerstand te optimaliseren. In de eerste weken kunnen al wat resultaten zichtbaar worden. Door in verschillende seizoenen kruiden te voeren, werken we samen naar stevige basis voor een duurzame gezonde melkkoe.”

Kruiden in de wei

Het Louis Bolk Instituut heeft veel kennis over kruiden in productiegrasland in relatie tot de gezondheid van melkvee. Jan-Paul Wagenaar, onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut heeft het aandeel kruiden in de wei op de proefbedrijven middels een beproefde methode in kaart gebracht. Op een aantal proefbedrijven zijn percelen gericht doorgezaaid met een mengsel van grassen en kruiden. Het is belangrijk deze percelen goed te volgen.

Wagenaar is enthousiast over de praktische aanpak van de kruidenproef door Monique van Riel. “Het voeren van gedroogde kruiden kan bij grondgebonden bedrijven  niet los gezien worden van het aandeel kruiden in de wei en het ruwvoerrantsoen. Alhoewel duidelijk is dat gezondheid en de mate van antibioticagebruik van veel factoren afhangt, hebben we  op basis  van onderzoek duidelijke aanwijzingen dat de diversiteit van de weide in termen van kruiden een belangrijke factor is.” Koeien lijken dus baat te hebben bij een gevarieerd dieet dat méér omvat dan alleen gras aldus Jan-Paul.

Resultaten kruidenproef

Observaties die verricht zijn bij verschillende dieren per bedrijf geven aan dat het voeren van kruiden een positieve bijdrage heeft op de diergezondheid aldus Edith Finke van DLV. “Een deelnemer geeft aan dat hun melkvee “minder gestrest” is. Een betere vachtconditie en schonere ogen en neuzen bij de koeien zijn veelgehoorde resultaten van de kruidenproef. Er is sprake van algemene weerstandverbetering. Door kennisuitwisseling gaat deze groep boeren nog bewuster met het antibioticagebruik om”. De boeren krijgen onder begeleiding van Finke ondersteuning bij hun zoektocht naar het verbeteren van de weerstand van hun melkvee.

Kees en Maria van Gaalen uit Noordeloos hebben twee periodes kruiden gevoerd. Dit kostte hen € 1000,-. Kees van Gaalen: “De kosten heb ik er graag voor over. Het celgetal is gedaald. De bloeddoorstroming is verbeterd. De komende tijd zet ik, op advies van Monique van Riel kruiden in om mijn klauwgezondheid verder te verbeteren. Het is lastig om aan te geven wat precies de relatie met het antibioticagebruik is, maar deze is ten tijde van de proef  wel licht gedaald. Ik hoop onder andere door de inzet van kruiden volgend seizoen op maximaal ½  Dag-Dosering per Dier Jaar (DD/DJ) uit te komen.

Het netwerk werkt de komende tijd aan het kwantificeren van deze observaties op de proefbedrijven. Ook brengt zij het antibioticagebruik in kaart.

Kruidenmelk en de Melkcarrousel

Op 27 mei organiseert het praktijknetwerk vooruit met het kruid een themadag met een melkcarrousel. Het doel van deze dag is om kennis vanuit het netwerk op een hele bijzondere manier te delen met netwerkpartijen.