Nieuws

Voorjaarswerkzaamheden kennen wisselvallige start

Gepubliceerd op
8 mei 2020

Koeien & Kansen veehouders Sikkenga-Bleker hebben een biologische bedrijfsvoering in het Groningse Bedum. De resultaten op hun bedrijf zijn vaak afhankelijk van natuurlijke omstandigheden. De wisselvallige weersomstandigheden van zeer nat tot erg droog zijn zeker van invloed op de start van dit groeiseizoen. Daarnaast kampen ze nog met de gevolgen van de droge zomer van 2019.

Na een erg natte winter volgde een droge periode, waarin de bodem snel opdroogde. De schrale noordoostenwind hielp hier zeker bij. Sikkenga kon op tijd starten met het ploegen van de graspercelen voor de mais, de voederbieten en de teelt van gerst met erwten. Begin april lagen zijn percelen zaaiklaar. Mooi op tijd, maar vanaf dat moment bleef het droog. De gerst-erwten hebben ze beregend met 10 millimeter. ‘’Dit gewas komt nu mooi op’’, zegt Sikkenga.

Begin april, ook mooi op tijd, zijn ze ook gestart met het voeren van vers gras in de stal. Het gras komt van het vorig jaar nieuw ingezaaide land. Maar mede door de lage temperaturen en de aanhoudende droogte komt de grasgroei maar niet echt op gang. ‘’We houden het rantsoen voor de koeien op een gezond niveau met het bijvoeren van mooi hooi’’, zegt hij. Ze verwachten  dat de eerste snede nog even op zich laat wachten. Maaien voor 15 mei is geen reële optie om een goede snede te kunnen  oogsten voor het aanleggen van nieuw wintervoer. ‘’Best weer laat dus!’’, merkt de ondernemer op.

Muizen- en droogteschade

In 2019 hadden ze te maken met droogte en muizenschade op hun graspercelen. De gevolgen daarvan zijn in 2020 nog zichtbaar.
In 2019 hadden ze te maken met droogte en muizenschade op hun graspercelen. De gevolgen daarvan zijn in 2020 nog zichtbaar.

Het grasland herstelt zich langzaam van de muizenschade van 2019. Helaas zijn de muizen nog niet allemaal weg. Door deze schade en de droogte vorig  jaar zijn er ongewild veel (on)kruidenrijke percelen bij gekomen.

Dit voorjaar hebben ze vooral te maken met de gevolgen van de droge zomer van afgelopen jaar. Zo hebben Cees en Jitske veel ruwvoer bij moeten kopen en dit op dit moment zeker niet goedgemaakt met 12 cent extra op de melkprijs voor biologische melk. Door de hitte in de zomer van 2019 werden koeien moeilijk drachtig. Hierdoor het afkalfpatroon 2 maanden opgeschoven, waardoor ze een enorme afkalfpiek van 80 stuks krijgen in de periode van half juli tot half september.  

Voor de komende tijd staat er eerst het oogsten van de eerste snede op de planning. En vervolgens een tweede. Tussendoor weer volop organische mest toedienen. En ervoor zorgen dat er voldoende gras is voor het stalvoeren. Uitdagingen genoeg.