Netwerk

Voer voor minder ammoniak melkvee

Deelnemers in het praktijknetwerk willen weten hoe ze op hun bedrijf de ammoniakemissie kunnen verlagen via de voeding van hun melkkoeien. Daarvoor gaan ze van hun eigen bedrijven de huidige emissie in beeld brengen. Vervolgens gaan ze met nieuwe inzichten vanuit het voedingsonderzoek en ervaringen van collega’s werken aan rantsoenen die minder ammoniak emissie geven.

Doel is het bereiken van een betere benutting van het gevoerde eiwit. Daarnaast kijken we of er minder eiwit gevoerd kan worden. Daarbij wordt ook gekeken naar de invloed van de verschillende voedermiddelen.

Aanleiding voor het praktijknetwerk is dat deelnemers meer inzicht willen hebben in de rantsoenen de mineralenbenutting daarbij. Vanwege het ammoniak beleid richten de deelnemers zich daarbij op de ammoniak emissie, met de vraag hoe via het voerspoor op bedrijfsniveau de emissie te verlagen is. De kansen voor verlaging willen ze naar de toekomst benutten om hun bedrijven verder te kunnen ontwikkelen bij eisen als het NB beleid.

Meten van huidige resultaat

Eerst worden de huidige rantsoenen en bijbehorende ammoniak uitstoot in beeld gebracht, en wordt deze op 40 bedrijven gevolgd. Het praktijknetwerk maakt hiervoor gebruik van de mogelijkheden van de kringloopwijzer met de module voor ammoniak uitstoot. Een andere indicator voor de benutting op koppelniveau is het ureumgehalte in het tankmelkonderzoek. In onderzoek en bij de reguliere melkcontrole wordt ook het melkureum van de individuele koeien gemeten. Hieruit blijkt een groot verschil tussen dieren op eenzelfde rantsoen en tussen lactatiestadia.

Verdieping in voeding

Vervolgens gaan we ons verdiepen in de mogelijkheden om de ammoniak emissie te verlagen. Perspectieven voor verdere verbetering van de N benutting en reductie van de ammoniakuitstoot zijn :

  • verdere verlaging van RE gehalte in de ratsoenen over de lactatie
  • betere afstemming van de eiwitvoeding van individuele dieren

Daarnaast liggen er mogelijkheden het rantsoen te optimaliseren tot op de norm voor DVE en OEB, zonder dat dit ten koste gaat van de melkproductie. Bij de uitvoering richten we ons op de koppel, het lactatiestadium en koeniveau. De mogelijkheden gaan we verder uitwerken en toepassen, en de ervaringen met elkaar uitwisselen om te komen tot praktische maatregelen voor verlaging van ammoniak emissie. Daarbij gaan we ervaring op doen met de verschillende bedrijfsomstandigheden en het aanbod van het eigen geteelde ruwvoer en de optimale benutting daarvan. Ook zal dit eisen stellen aan de samenstelling van het ruwvoer van het eigen bedrijf.

Netwerkpartijen  

De volgende netwerkpartijen nemen deel: Schothorst Feed Research, ForFarmers Hendrix, 4 netwerken van melkveehouders in Gelderland (IJsselvallei, Lijmers, Achterhoek), Friesland Campina,  Agruniek-Rijnvallei, CAH Vilentum, DAP Driehoek-Klarenbeek

Nieuws