Nieuws

Verschillende opfokstrategieën jongvee in beeld

Gepubliceerd op
24 april 2013

Om de kosten van jongveeopfok in de hand te houden is het belangrijk dat jongvee goed groeit en op de juiste manier wordt gevoerd.

Een goede jongveeopfok is gerealiseerd wanneer de dieren op een leeftijd van 24 maanden afkalven en na het afkalven:

  • op het juiste gewicht zijn (550-580 kg)
  • voldoende zijn uitgegroeid (schofthoogte van minimaal 145 cm)
  • een voldoende goede conditie hebben (conditiescore 3 tot 3,5)

Om deze doelstelling te bereiken zijn meerdere opfokstrategieën mogelijk.

Binnen het project ‘Jongveeopfok: faalkosten en winstkansen’ is gekeken welke opfokstrategieën er mogelijk zijn. In het CVB model wordt de voeropname bepaald aan de hand van het groeiadvies van het CVB. Omdat dit model vooral gebaseerd is op groeicijfers van FH en MRIJ dieren is dit mogelijk minder goed toepasbaar voor de huidige generatie HF dieren.

In het project is daarom ook naar andere opfokstrategieën gekeken. Het NorFor model is gebaseerd op Scandinavisch onderzoek en de voeding lijkt op het Nederlandse verzadigingswaardesysteem. In vergelijking met het CVB model is de begingroei van de dieren lager. De dieren groeien echter wel langer door, vanaf een leeftijd van 224 dagen is de groei bij NorFor hoger. De kans op vervetting zou bij dit model klein zijn, omdat er meer eiwitaanzet is en minder vetaanzet.

Als derde zijn de streefgroeicijfers van DLV weergegeven. DLV heeft haar groeischema gebaseerd op een mix van de verschillende modellen, die in Nederland door onderzoekers en door voerleveranciers gebruikt worden. Uitgangspunt is een iets hogere jeugdgroei dan het CVB (DLV: +30 gram/dag in eerste jaar).

Uiteindelijk ligt de gemiddelde DLV-groei voor de gehele opfokperiode op 703 gram per dag per dag (exclusief dracht). Dit is ruim 20 gram hoger dan de CVB-norm. De gemiddelde groei inclusief dracht, over de hele opfokperiode, ligt op 800 gr/dag.

De CVB en DLV normen zijn gericht op het benutten van de snelle jeugdgroei in het eerste jaar, waardoor de prepuberale groei bij deze normen hoger ligt dan op basis van het NorFor-model. Bij NorFor wordt de groei met name in het 2de jaar van de opfok gerealiseerd; een verloop dat een aantal Nederlandse deskundigen niet gewenst acht, vanwege het verhoogde risico op vervetting.

Meer informatie bij Ton Derks of Ronald Zom.

Groei, gewichtsverloop CVB 1997
Groei, gewichtsverloop CVB 1997
Groei, gewichtsverloop NorFor 2011
Groei, gewichtsverloop NorFor 2011
Richtlijn groei, gewichtsverloop DLV
Richtlijn groei, gewichtsverloop DLV