Netwerk

Vermindering biggensterfte in de biologische varkenshouderij

De biggensterfte in de biologische varkenshouderij is beduidend hoger dan in de gangbare varkenshouderij, omdat de dieren op een robuuste wijze worden gehouden.

Dit netwerk wil via een bedrijfsvergelijking van 15 bedrijven meer grip krijgen op oorzaken en oplossingen. Het doel is het verlagen van de biggensterfte zowel voor als na het spenen. We gaan hiervoor:

  • beschikbare gegevens verwerken tot informatie gericht op primaire oorzaken en eventuele oplossingen
  • aanvullende waarnemingen op de bedrijven doen
  • uitwisselen van kennis en ervaringen
  • uitproberen van oplossingsrichtingen

Aanpak

Bij het project zijn een aantal veehouders betrokken, die hun kennis en ervaringen delen met biologische varkenshouders. Daarnaast worden betrokken de leveranciers van stalsystemen, voer en veterinaire ondersteuning. Analyses worden uitgevoerd door relevante bureaus en literatuuronderzoek wordt door deskundigen gedaan. Verder wordt kennis en ervaring vergaard bij de GD, ASG, een fokkerij-instelling en Biologica. Het is van belang ook ervaringen in het buitenland (met name Denemarken en Engeland) mee te nemen bij het zoeken naar oplossingen.

De gegevens van meerdere bedrijven worden aan analyses onderworpen. Dat moet erin resulteren dat we weten welke oorzaken en/of factoren het meest bepalend zijn. Daarnaast worden aanvullende analyses op de bedrijven uitgevoerd. Denk hierbij aan geboortegewicht, conditie zeugen, reden van uitval bij de biggen etc. Een literatuuronderzoek wordt opgesteld gericht op de relatie tussen uitval van biggen enerzijds en voeding, houderij, fokkerij en veterinaire aspecten anderzijds. Kennis en ervaringen worden uitgewisseld met relevante partijen. Daarbij is ook een bezoek voorzien aan een biologische veehouderij, waar men succes heeft met verlagen van de biggenuitval in Engeland of Denemarken. Met de leveranciers van diensten en producten (stalinrichting, voer, dierenarts) wordt een plan van aanpak opgesteld. Nieuwe oplossingen worden geprobeerd en geƫvalueerd.

Nieuws

Meer informatie over producten en tools