Netwerk

Verminderen fosfor in krachtvoer melkvee

Het doel van het project is het terugbrengen van fosforgehalten in het krachtvoer om daarmee de benutting te verhogen op bedrijfsniveau en een reductie in de mestafvoer te realiseren met bijkomende kostenbesparing.

De eerste ervaringen op Koeien & Kansen-bedrijven wijzen erop dat er nog veel mogelijkheden zijn voor lagere fosfaatgehalten in rantsoenen voor melkvee. Gecombineerd met gebruik van BEX (Handreiking Bedrijfsspecifieke Excretie) en op termijn een bedrijfsspecifieke excretieberekening voor P (BEP) kan dit ervoor zorgen dat de benutting wordt verhoogd en er veel minder mest hoeft te worden afgevoerd. Bewustwording van de mogelijkheden en introductie/demonstratie van deze nieuwe idee├źn op het melkveebedrijf zijn direct te vertalen naar een hogere benutting, minder mestafvoer en dus lagere kosten. Binnen het netwerk wordt de uitgangssituatie in beeld gebracht. Vervolgens worden verbeteringsmogelijkheden verkend in overleg met een veevoedingsdeskundige en de eigen mengvoerleverancier. Inspiratie wordt gezocht bij het project Koeien & Kansen.

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>