Nieuws

Vergroting veestapel, nauwkeurig blijven managen

Gepubliceerd op
25 juli 2013

Het bedrijf van Koeien&Kansen veehouder Patrick Hoefmans is de afgelopen 13 jaar uitgegroeid van 65 melkkoeien naar 180. Eind 2012 is de derde melkrobot in gebruik genomen en onlangs ook een grotere melktank.

Het aandeel jongvee is laag en het is een uitdaging om de veestapel hiermee op peil te houden. Een hoge gewasopbrengst blijft belangrijk. Hier werkt Patrick bewust naar. Via meerdere kunstmestgiften bij de eerste snede en een proef met mineralenconcentraat op maisland.

Familie Hoefmans uit Alphen (NB) is inmiddels al weer 13 jaar deelnemer van koeien en kansen. De tijd heeft in die tijd niet stilgestaan. In 13 jaar is het bedrijf gegroeid van 65 melkkoeien naar 175 melkkoeien. Vorig jaar oktober is de derde melkrobot in gebruik genomen en tweede helft juli dit jaar is een nieuwe melktank geplaatst. De forse groei die het bedrijf doormaakt brengt ook vraagtekens met zich mee. Wat moeten we doen met het quotum. Kopen en/of leasen? Wat zal de ontwikkeling van de leaseprijs zijn. Nu leasen of geleidelijk leasen. Allemaal beslissingen die zeker nu het rendement op het bedrijf fors beïnvloeden.

Door de extra koppel koeien (40 stuks) die in oktober 2012 op het bedrijf is gekomen, is het aandeel jongvee erg laag. ‘We hebben het jongvee momenteel nodig om de vervanging in stand te houden’.  De wisselende weersomstandigheden zorgen er momenteel voor dat de mastitis oprukt. We moeten alle zeilen bijzetten om dit onder controle te houden. Wellicht moeten we proberen een frisser klimaat op stal te krijgen?

Net als vorig jaar is er bij de eerste snede veel ruwvoer van het land gekomen. Patrick geeft aan dat we ontzettend benieuwd zijn naar het ruw eiwit van deze kuilen. Vooral omdat we dit jaar geprobeerd hebben om de kunstmest in twee keer te verstrekken. Opvallend was hiermee dat we de groei er beter in hebben gehouden! We hebben weer een gigantische droge stofopbrengst van de eerste snede. We zijn blij dat er toch een ruw eiwit in zit van 13,6% bij een rc van 299 en 882 vem

Naast de proef met het gras loopt momenteel een proef met mineralenconcentraat op maïsland. Hierbij wordt vergeleken wat het verschil is in opbrengst in de mais met 9 m³ mineralenconcentraat in de rij versus een gelijke hoeveel minerale kunstmest in de rij. Het is nu nog te voorbarig om al conclusies te trekken.