Nieuws

Vergroeningsmaatregelen in beeld

Gepubliceerd op
10 juli 2013

Een onderdeel van het praktijknetwerk ‘GLB brengt variatie in het landschap’ is om bij een aantal deelnemers verschillende vergroeningsmaatregelen in beeld te brengen.

De keuze voor de maatregelen moeten passen binnen de verschillende landschapstypen. Bij elk ondernemer worden de landstypen aan de keukentafel met een coördinator van een agrarische natuurvereniging besproken. Hij legt de ondernemer de verschillende landschapstypen uit en bespreekt de mogelijke maatregen. Dit is echt maatwerk, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de wensen vanuit natuur, water, landschap en natuurlijk de agrarisch ondernemer.

Download

Vergroeningsmaatregelen op het bedrijf van de familie Oonk

Meer informatie

Netwerkbegeleider Monique Nieuwenhuis