Nieuws

Vergisting, mestverwerking en nieuw mestbeleid

Gepubliceerd op
11 februari 2014

Verwerkers van mest, en digestaat uit een vergister spelen een belangrijke rol binnen het nieuwe mestbeleid. In deze wetgeving is namelijk opgenomen dat een percentage van het overschot aan fosfaat op een bedrijf verwerkt dan wel geëxporteerd moet worden.

Het netwerk “Mestafzet op de korrel” is volledig bijgepraat over het nieuwe mestbeleid. Als direct betrokkenen vinden zij het belangrijk om zeer goed op de hoogte te zijn van de nieuwe wetgeving, die vanaf 1 januari is ingegaan. Jan Pijnenburg van DLV Intensief Advies heeft de verschillende mestverwerkingtechnieken besproken. Aan de hand van onderstaand schema zijn de verschillende technieken aan de orde geweest. Daarbij zijn de specifieke voor- en nadelen per wijze van verwerken aan de orde geweest.

Mogelijkheden mest verwerken.jpg

Vervolgens heeft Kees van Ham van DLV Intensief Advies het nieuwe mestbeleid toegelicht. Afhankelijk van de regio waar een bedrijf zit moet een deel van het fosfaatoverschot geëxporteerd worden.

Verwerkingsplicht.jpg