Netwerk

Verbetering karkaskwaliteit biologische varkens

Ons doel is het leveren van meer varkens binnen de gestelde normen van de slachterij, waardoor de deelnemers van het project een betere opbrengst krijgen voor hun dieren.

Er zitten grote verschillen tussen de karkassen van biologische varkens. Deze verschillen hebben invloed op de uitbetaling, die behoorlijk kan variëren. Tussen de beste en de slechtste bedrijven lopen verschillen op tot wel 15 euro per vleesvarken. Dit praktijknetwerk wil de verschillende factoren in kaart brengen die een rol spelen. Daarna wordt per deelnemend bedrijf een analyse gemaakt, waaruit een plan van aanpak volgt dat ook daadwerkelijk geïmplementeerd gaat worden.

Aanpak

Voeding, gezondheid, genetica en management hebben alle vier invloed op de kwaliteit van het karkas. Hoe deze verschillende factoren precies karkaskwaliteit beïnvloeden en hoe groot de effecten zijn willen we gaan onderzoeken. Dat gebeurt door onderzoek van literatuur, maar vooraal door het delen van financiële en technische kengetallen en management gegevens. Door het verwerken en analyseren van deze gegevens van zoveel mogelijk bedrijven komen we tot richtlijnen om karkaskwaliteit te verbeteren. Per bedrijf worden deze richtlijnen geïmplementeerd. Bij deze implementatie gaan we werken met farm management teams, waarin de verschillende adviseurs van het bedrijf samen met de varkenshouder gaan zorgen dat de nieuwe plannen uitgevoerd gaan worden. Het project duurt anderhalf jaar.

Nieuws