Netwerk

Veenbronnen

Het praktijknetwerk Veenbronnen bestaat uit zes varkenshouders uit de Veenkoloniën. Binnen het praktijknetwerk Veenbronnen wordt kennis verzameld over de mogelijkheden om energie te besparen op het varkandbedrijf en verliezen bij energieverbruik te hergebruiken in de regio. Het doel is de duurzaamheid van de sector te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn het toepassen van zonnepanelen, warmte terugwinnen bij luchtwassers, maar ook samenwerken in de regio op energiegebied, alternatieve energiezuinige verlichting in stallen en andere energie besparende mogelijkheden voor het varkensbedrijf.

De aanpak van de Veenbronnen begint met het formuleren van mogelijke energiebesparingen op het varkensbedrijf. Zo zal het hergebruik van warmte ter sprake komen, het regionaal opwekken en afnemen van stroom en mogelijke samenwerking met andere sectoren. De meest kansrijke ideeën zullen nader onderzocht en uitgewerkt worden.

Nieuws