Nieuws

Veel kapitaal onder Nederlands melkveebedrijf

Gepubliceerd op
23 juni 2016

Maandelijks wordt een vergelijking gemaakt tussen de Nederlandse melkveehouderij en een aantal andere exporterende zuivellanden. Deze maand ligt de focus op de waarde van het aanwezige kapitaal per koe per land. In 2014 is het Nederlandse melkveebedrijf verreweg het meeste waard met € 28.000,- per koe.

De melkveebedrijven in Nederland zijn het meeste waard. Dit blijkt uit figuur 1. Hier is te zien dat de waarde van de Nederlandse bedrijven hoger liggen dan e waarde van het aanwezige kapitaal op representatieve bedrijven in de andere belangrijke zuivellanden. Per koe is een melkveebedrijf in Nederland ongeveer € 28.000,- waard. Er dan uitgegaan van de boekwaarde van machines en gebouwen en van de marktwaarde van overige kapitaalsbestanddelen in 2014, zoals grond en vee. Op een typisch Nederlands melkveebedrijf is gemiddeld voor ruim € 15.000 per koe in grond vastgelegd. In andere belangrijke zuivellanden is de marktwaarde van de aanwezige grond veel lager.

Groot verschil in boekwaarde voor gebouwen

Binnen Europa zijn de melkveebedrijven in Duitsland en Denenmarken ongeveer € 15.000 per koe waard. In Frankrijk, Ierland en buiten Europa ligt de waarde van de bedrijven op of onder de € 10.000 per koe. In Argentinië is een melkveebedrijf minder dan € 5000 per koe waard, in Australië en de VS iets meer dan € 5000 per koe. Opvallend is dat de gebouwen buiten Europa veel minder boekwaarde vertegenwoordigen dan binnen Europa. Met name in Nederland, Frankrijk en Denemarken is de boekwaarde van de gebouwen per koe relatief hoog.

Waarde quotum is verdwenen vanaf 2015

Bij de hoeveelheid vastgelegd kapitaal in 2014 is ook de waarde van het quotum meegenomen. Voor Nederland  een behoorlijk bedrag. Na afschaffing van het quotum (2015), zal deze post uit figuur 1 gaan verdwijnen en neemt de waarde van een Nederlands melkveebedrijf daarmee behoorlijk af.

Figuur 1: Gemiddeld vastgelegd kapitaal per koe (€) in belangrijke zuivellanden. Waardering gebouwen en machines op basis van boekwaarde, overige posten op basis van marktwaarde. (Bron: IFCN, gegevens 2014)
Figuur 1: Gemiddeld vastgelegd kapitaal per koe (€) in belangrijke zuivellanden. Waardering gebouwen en machines op basis van boekwaarde, overige posten op basis van marktwaarde. (Bron: IFCN, gegevens 2014)