Nieuws

Veel belangstelling voor preventie en bestrijding van engerlingen

Gepubliceerd op
5 december 2016

De opkomst was eind oktober groot tijdens een verkennende bijeenkomst over engerlingen in grasland. Veel veehouders waren geïnteresseerd in de problematiek rondom engerlingen. Het doel hiervan is om in een netwerk van veehouders de komende twee jaar in West-Brabant aan de slag te gaan met preventie en bestrijding van engerlingen.

ZLTO organiseerde samen met Wageningen University & Research, agrobedrijfsleven, EZ, provincie Noord-Brabant, I&M en het waterschap deze bijeenkomst. Ruim veertig deelnemers waren hiervoor naar het melkveebedrijf van de familie Jaspers in Zegge gekomen. In het goed gevulde zaaltje boven de melkstal gaf Gerard Buiks, voorzitter van ZLTO Rucphen, een toelichting op de problematiek rondom engerlingen. Klaas van Rozen van Wageningen Plant Research ging vervolgens in op de biologie, preventie en beheersing van de engerlingen. Meerdere oplossingsrichtingen kwamen aan bod, zoals goed graslandbeheer en de inzet van groene middelen. Tussen de aanwezigen ontstond een levendige discussie over derogatie, regelgeving, organische stof, rotaties en middelen. Er is behoefte aan kennisopbouw en meer duidelijkheid over het effect van verschillende beheersingsstrategieën. Tot slot werd de bijeenkomst afgesloten met een bezoek aan een perceel met engerlingenschade.

Deelnemers gezocht voor netwerk

Harry Kager, coördinator engerlingen ZLTO, en Claude van Dongen, bestuurder van de ZLTO-vakgroep rundveehouderij, gaven aan dat een ondernemersnetwerk geschikt is voor het beproeven en demonstreren van varianten ter preventie en bestrijding van engerlingen. Hiervoor kunnen de deelnemers zich opgeven. Nog dit jaar zal dan  ZLTO in samenwerking met  Wageningen Plant Research een ‘Plan van Aanpak’ opstellen. Dit plan  wordt in januari 2017 aan het netwerk voorgelegd.

Aanmelden

Voor meer informatie of aanmelden voordeelname, stuur een mail naar harry.kager@zlto.nl of klaas.vanrozen@wur.nl.