Netwerk

Van graslandvernieuwing naar verjonging

Deelnemers aan het netwerk ‘Van graslandvernieuwing naar verjonging’ zijn op zoek naar simpele en effectieve maatregelen om de graszode jong te houden zonder productieverlies. Door tijdig en regelmatig onderhoud te plegen willen zij de kwaliteit van hun gras op peil houden, zodat onkruid en slechte grassen minder kans krijgen. Maatwerk per grondsoort en beheertype is nodig, waarbij melkveehouders van elkaar leren en ervaringen uitwisselen.

Aanpak

In het netwerk ‘Graslandverjonging’ zoeken we uit wat de succes- en faalfactoren zijn van de bestaande doorzaaipraktijken in binnen- en buitenland. Op de eigen gangbare én biologische bedrijven - op veen, klei en zandgronden – zijn 60 deelnemers vanaf begin 2013 aan de slag gegaan met verschillende machines, tijdstippen van doorzaaien en behandelingen. Ook wil men ervaring opdoen met langjarig onderhoudsdoorzaaien.

Nieuws

Producten