Nieuws

Tot 20 % meer opbrengst 1e snede bij de steenmeel proeven

Gepubliceerd op
10 juni 2014

De steenmeel proeven die zijn aangelegd binnen het praktijknetwerk de onderste steen boven en praktijkproeven met steenmeel hebben in de 1e snede geleid tot een opbrengst tussen de 2% minder opbrengst en 20 % meer opbrengst. Omdat steenmeel traag werkend is overtrof dit resultaat onze verwachtingen.

In de proeven zijn twee soorten steenmeel gebruikt; Vulkamin en Bio-Lit. De meeropbrengsten in de 1e snede  werden gehaald met Vulkamin, ook gaven de veehouders waar Vulkamin gebruikt is aan dat er zichtbaar meer kleur op het gras zat voor de 1e snede.

Waarom er zoveel meer opbrengst is gerealiseerd is nog onderwerp van analyse (o.a. van de gehalten in het gewas). Wel weten we dat Vulkamin relatief snel werkt en een vrij sterk bekalkend effect op de bodem wat mogelijk een van de oorzaken van de meeropbrengst is. Van Bio-Lit verwachten we vooral veranderingen in de gehalten aan sporenelementen in het gewas op de langere termijn.

Opbrengstmetingen zijn verricht door op 8-12 plaatsen 0,25 m2 uit te maaien per vak. Op 1 locatie is gemeten met de grashoogtemeter en op proefboerderij Zegveld liggen proefvakken die met een speciaal daarvoor bedoelde machine (Haldrup) zijn gemaaid en gewogen.

In volgende berichten zullen we een overzicht geven van de analyse van de monsters van proeven op voederwaarde en mineralen en de opbrengsten van de 2e snede.

Tabel 1: Opbrengsten eerste snede
Tabel 1: Opbrengsten eerste snede