Nieuws

Tool voor inschatten van grasopname getest

Gepubliceerd op
12 oktober 2018

Binnen het project Amazing Grazing is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar weidegang. De opname van vers gras is hierbij vaak de onbekende factor. Uitgebreid onderzoek binnen dit project en op Dairy Campus heeft een modelberekening opgeleverd die de grasopname van melkkoeien op één kilogram droge stof nauwkeurig kan inschatten op basis van negen indicatoren. Deze kennis heeft geleid tot een praktische tool die op Dairy Campus in de praktijk is getest.

De basis van de modelberekening zijn de data die beschikbaar zijn gekomen uit sensoren aan poot en hals van de koe. De pootsensor registreerde het aantal stappen tijdens weidegang, de halssensor de tijd besteed aan grazen. Tijdens acht meetrondes, verspreid over drie jaar, is informatie uit de sensoren vergeleken met uitkomsten van zogenaamde alkanenproeven waarin de werkelijke grasopname van individuele koeien kon worden bepaald. “Zo hebben we verbanden kunnen leggen tussen de werkelijk opgenomen hoeveelheid gras en schattingen van de versgrasopname”, vertelt Kees van Reenen, onderzoeker bij Wageningen University & Research (WUR). Het meest nauwkeurige schattingsmodel bevatte naast sensordata ook aanvullende parameters zoals melkproductie, leeftijd en gewicht van de koe, en het ureumgehalte in melk.

Eenvoudige praktische tool

Van Reenen: “Bij 95% van de koppels kunnen we nu op één kilo droge stof nauwkeurig de gemiddelde grasopname per koe inschatten.” Opvallend in alle verzamelde data is dat er grote verschillen in grasopname binnen een koppel voorkomen. “Grasopname voor één individuele koe is daarom heel lastig”, meent hij. Op basis van de modelberekening is een vereenvoudigde praktische tool ontwikkeld, die een melkveehouder in de toekomst informatie geeft, waarmee hij tijdig de hoeveelheid en samenstelling van het rantsoen kan bijsturen.

Gras- en ruwvoeropname

Figuur 1a. De geschatte grasopname tijdens het weideseizoen in 2018 in kg ds per koe per dag.
Figuur 1a. De geschatte grasopname tijdens het weideseizoen in 2018 in kg ds per koe per dag.
Figuur 1b. Gemeten ruwvoeropname (bijvoeding) tijdens het weideseizoen in kg ds per koe per dag. Er is gemeten in twee verschillende beweidingsystemen: Standweiden (SW in oranje) en Stripgrazen (SG in blauw)
Figuur 1b. Gemeten ruwvoeropname (bijvoeding) tijdens het weideseizoen in kg ds per koe per dag. Er is gemeten in twee verschillende beweidingsystemen: Standweiden (SW in oranje) en Stripgrazen (SG in blauw)

In figuur 1a staat de geschatte grasopname in het weideseizoen. In figuur 1b de gemeten ruwvoeropname op stal in dezelfde periode. Overdag waren de koeien in de wei tussen de ochtend- en avondmelking, ‘s nachts op stal. Er is gemeten in twee verschillende beweidingssystemen, namelijk standweiden (SW) en stripgrazen (ST). In de figuren staan rode pijltjes. Dit zijn momenten in het weideseizoen waarop de geschatte opname afwijkt van de gemeten waarden. Mogelijke verklaringen van links naar rechts zijn:

  • Eerste pijltje: geschatte grasopname = 0. Dat klopt, want toen waren de koeien wegens te nat weer binnen.
  • Tweede pijltje: een dip in de geschatte grasopname bij de koeien die stripgrazen. Op die bewuste dag stonden de koeien op een slechte (bevuilde) strip.
  • Derde pijltje: een dip in de grasopname. De bijbehorende opname van bijvoeding vertoont juist een piek. Door een storing in de krachtvoerautomaat hebben de koeien op de voorafgaande dag teveel krachtvoer opgenomen. Wellicht hadden ze daardoor  minder behoefte aan gras?

Eerste ervaringen in de praktijk

Afgelopen zomer is de tool in de praktijk getest op Dairy Campus. Gertjan Holshof, onderzoeker bij Wageningen University & Research, begeleidt de proef. Hij maakt wekelijks een farmwalk en bepaalt de bijvoeding. Nieuwsgierig naar wat zijn eerste ervaringen zijn in de praktijk en meer weten over de totstandkoming van deze tool? Lees dan hier het uitgebreide artikel in het vakblad Veeteelt van juli 2018l: Tool voor nauwkeurig schatten van grasopname.