Nieuws

Symposium: Op zoek naar de basiskwaliteit van het landschap

Gepubliceerd op
25 november 2014

Het praktijknetwerk “GLB brengt variatie in het landschap’’ presenteert zijn resultaten tijdens het symposium: ‘Op zoek naar de basiskwaliteit van het landschap’ op 12 december 2014 in Groenlo. Tijdens deze dag wordt o.a. de digitale landschapstypenkaart met de mogelijke vergroeningsmaatregelen gepresenteerd voor de Achterhoek.

Deze dag op wordt georganiseerd door Stichting Staring Advies.  Het onderwerp van het symposium is dit jaar: ‘Op zoek naar de basiskwaliteit van het landschap’ met als ondertitel:  “Witte gebieden! je zult er maar wonen”. 

Aandacht voor landschaptypen

Tijdens dit symposium is er een gevarieerd programma, waarin aandacht is voor de verschillende landschappen.  Waar moet een landschap ten minste aan voldoen om te zorgen voor een leefbare omgeving voor planten, dieren en in de eerste plaats ook voor mensen. We hebben het dan over cultuurlandschappen, waar ook het agrarisch landschap deel uitmaakt.  Om deze vraag te kunnen beantwoorden zullen een aantal inleiders tijdens dit symposium het landschap vanuit een specifieke invalshoek belichten. Het betreft de thema’s:  water, natuur en landbouw.

Basiskwaliteiten van landschappen

Een deel van de middag richten we daarom in als een workshop waarin u wordt uitgedaagd om mee te denken over die basiskwaliteiten vanuit de verschillende invalshoeken.  In wat kleinere groepen gaan we met kaartmateriaal van de meest voorkomende landschapstypen aan de slag. We brengen al tekenend en schetsend in beeld hoe wij met ons allen die basiskwaliteiten voorstellen, waarin ruimte is voor alle facetten.

Meer informatie

  • Volledige uitnodiging plus programma symposium: Op zoek naar basiskwaliteit van het landschap 
  • Dit symposium vindt plaats op 12 december van 9:30 uur tot 16:30 uur. Deze keer zijn we te gast bij Het Reirinck, Oude Winterswijkseweg 52 in Groenlo (buurtschap Zwolle bij Groenlo).
  • www.staringadvies.nl

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor 1 december 2014 via info@vanberkelenslinge.nl door naam en adres door te geven en het aantal personen waarmee u uitkomt.