Nieuws

Stikstof in de dunne fractie niet duidelijk beter opneembaar dan stikstof uit drijfmest

Gepubliceerd op
28 juni 2012

Op vijf Koeien & Kansen-bedrijven onderzoeken we mestscheiding als onderdeel van mineralenmanagement.

In veldproeven, stroken en op bedrijfsniveau meten we de stikstofopname van grasland uit drijfmest en van de scheidingsproducten, de dunne en dikke fractie. Op basis van eerdere proeven veronderstelden we dat de stikstofwerking van de dunne fractie ongeveer 20% hoger zou zijn dan die van drijfmest. Dit verwachte verschil zien we niet terug in de huidige proeven. Een overtuigende verklaring ontbreekt. Om een scherper beeld te krijgen, breiden we de veldproeven in 2012 uit. Lees meer in Koeien & Kansen-nieuwsbrief 36 (pag. 4).